Debatt

Kort sagt, onsdag 22. juni

  • Debattredaksjonen

Svar til debattredaktøren. Bufetat. Erfaringskonsulenter. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Makt og sannhet

I sin kommentar 18. juni gjengir ikke debattredaktør i Aftenposten Erik Tornes meg korrekt. Han skriver at han ba meg «endre, fjerne eller dokumentere en setning der en navngitt person beskyldes for å ha trikset med budsjettet for å felle byråden». Det er ikke riktig.

I min tekst sto det: «Mest oppsikt vakte Dagsavisens avsløring av at direktørene hadde trikset med budsjettet for å felle byråden.» Det ville ikke Aftenposten trykke. Jeg endret derfor setningen til et direkte sitat av Dagsavisens overskrift og ingress. Aftenposten ville ta denne gjengivelsen av Dagsavisen ut av min tekst fordi «den inneholdt mange faktiske feil». Men Aftenposten ville ikke oppgi eller dokumentere hvordan de kom frem til dette.

Samtidig har Aftenpostens underkjenning av Dagsavisens gravejournalistikk sterke krefter i ryggen. På sosiale medier har svært sentrale utdanningspolitikere og byråkrater kommet med kraftige angrep rettet mot Dagsavisens avsløringer, også i form av personangrep mot Dagsavisens gravejournalist. Det kan forstås som maktens reaksjon på pressens avsløringer av maktmisbruk. I dette landskapet sår Aftenposten tvil om Dagsavisens avsløring av direktørenes forsøk på å fjerne byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Det mener jeg Aftenposten bør rydde opp i.

Simon Malkenes, forfatter «Det store skoleeksperimentet»


Flytting i barnevernet

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for å finne både fosterhjem og institusjoner for det lokale barnevernet. Noen institusjoner er statlige, andre er private og rammefinansierte. De får et fast beløp for å ta imot et barn, men dette beløpet er ikke så høyt at man kan lage et veldig omfattende opplegg rundt dette barnet. Dermed vil omsorgen for alvorlig psykisk syke barn eller barn med omfattende adferdsproblemer bli satt ut på anbud.

Private firmaer får en anonymisert beskrivelse av barnets historie og utfordringer, lager et opplegg de tror kan gi barnet god omsorg, og så setter de en pris på dette. Bufetat forelegger tilbudene for den lokale barnevernstjenesten, og de velger en plassering.

Når Aftenposten finner at 261 barn som var på institusjon i løpet av 2020 og 2021, er blitt flyttet minst fire ganger, bør vi også være ærlige nok til å si at de for ofte velger feil. Som i alle anbud må den lokale barnevernstjenesten vurdere pris og kvalitet opp mot hverandre. Hva som veier tyngst, vil variere. Lønner det seg for firmaet å lage et faglig bedre, men dyrere opplegg for barnet?

Jeg har ingen enkle løsninger på hvordan vi i større grad kan sikre oss at denne flyttingen blir den siste. For meg er det allikevel åpenbart at problemet oppstår i utvelgelsen av neste institusjon.

Enten undervurderer man ungdommens problemer, eller så overvurderer man institusjonens evne til å gi god omsorg i en vanskelig situasjon, begge deler med katastrofalt resultat. Jeg ønsker meg derfor en god debatt om prosessene i Bufetat er tilstrekkelig grundige til å gi rett omsorg til rett barn. Ifølge deres egen nettside har de «ansvar for at tenestene drivast med forsvarleg kvalitet og at tenestetilbodet er tilstrekkeleg for behovet i folkesetnaden». Jeg sliter med å se at Aftenpostens artikler tilsier at de klarer det.

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater


Misforstått om erfaringskonsulenter

I Aftenposten 18. juni skriver Aftenpostens spaltist Maria Kjos Fonn om «såkalte» erfaringskonsulenter. Det er bra at dilemmaer om brukerkompetanse løftes. Men debatten blir utfordrende når erfaringskonsulenter blandes med «brukerrepresentanter» og det som er kommet frem rundt Forandringsfabrikken.

Erfaringskonsulenter er en ny yrkesrolle i helsetjenesten. De er ordinært ansatte i tverrfaglige team i psykisk helsevern, i rusbehandling og for eksempel Nav, og skal være underlagt det samme lovverket som helsepersonell.

En brukerrepresentant er en person som representerer en organisasjons syn på en politisk problemstilling. Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som har innhentet unges erfaringer og formidlet disse i forskjellige fora. Ingen av disse to må misforstås med erfaringskonsulenter, som er en egen yrkesgruppe.

Det er mye empiri på at bruken av erfaringskonsulenter har effekt, og det er et forskningsfelt i rivende utvikling. Avdelingsleder Audun Løvstad skrev i et innlegg på Erfaringssentrum at erfaringskonsulentene er «special forces». Det er erfaringskonsulenten han går til for råd når fagpersonene ikke når igjennom. Det finnes også flere andre arbeidsgivere som forteller lignende historier.

Det er utfordrende for oss som skal sikre at erfaringskonsulentene får gode arbeidsvilkår. Det betyr ikke at vi underkjenner utfordringene, men vi håper Maria Fonn Kjos i større grad leser seg opp på hva erfaringskonsulentene bidrar med.

Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær, og Andrea Holst, organisasjonsrådgiver, Erfaringssentrum, nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Psykisk helsevern
  3. Rusbehandling