Debatt

Omfavn uvesentligheten – bruk «hen»!

  • Erlend Guttulsrud Kristiansen
    Erlend Guttulsrud Kristiansen
    Larvik
De to sidene i debatten burde se nytten i det nyankomne ordet, mener kronikkforfatteren.

Det er uvesentlig hva Ola identifiserer seg med. Det nye ordet kan uansett brukes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Språkrådet har nylig gjort livet enklere og mer fredfullt for oss alle med innføringen av pronomenet «hen». Jeg skulle ønske jeg kunne skrevet at det har skapt debatter, men stort sett har det dessverre skapt mer krangling og drittslenging fra begge «sider». Jeg tror grunnen er at svært få har bitt seg merke i den livbøyen Språkrådet nå har gitt oss i form av definisjonen av ordet: «Brukt for å vise til en person når kjønn er ukjent, uvesentlig eller holdes skjult».

Med utgangspunkt i denne definisjonen trenger ikke «hen» bare være en erstatning for den kronglete formuleringen «han eller hun», men ordet kan også brukes alle ganger man ville brukt enten «han» eller «hun». F.eks.: «Jeg snakket med Ola i går og hen har flyttet.» Det er uvesentlig hvilket kjønn Ola identifiserer seg med her. Innholdet og budskapet i setningen vil være nøyaktig det samme.

Argumenter som blir reist fra den siden som ledes av såkalte «sinte hvite menn» er f.eks.: Vi har bare to kjønn og jeg nekter å si noe som er feil eller ikke eksisterer. Vel, heldigvis er ikke «hen» et kjønn, men et pronomen som brukes der kjønn er uvesentlig, noe som 99 % sikkert er tilfelle her. «Hen» er faktisk nå det grammatisk og språklig korrekte å bruke.

«Hen» viser, som sagt, hverken til begge eller ingen kjønn, men til en person i en situasjon der kjønn er uvesentlig.

På andre siden har vi forkjemperne for valgfrihet innen grammatikk og pronomenbruk. Mange har ikke lyst til å bli omtalt som «hen» fordi det kan vise til en form for tvekjønnethet de egentlig ikke kjenner på. Det er stor forskjell på å føle seg som begge kjønn eller som ingen kjønn. Dette argumentet fungerer heller ikke lenger. «Hen» viser, som sagt, hverken til begge eller ingen kjønn, men til en person i en situasjon der kjønn er uvesentlig.

Så la oss nå slutte å ødelegge hverandres dager med meningsløse krangler i kommentarfelt og pauserom. La oss omfavne den uvesentligheten vi nå er blitt minnet på at råder. La oss bruke «hen» og bare holde fred. Det er nok av vesentlige problemer i verden fra før av.

Bruk «hen» – vær en venn!

Les mer om

  1. Språk
  2. Språkrådet
  3. Kjønn