Viken og flere fylker skal oppløses. Hvem betaler for det?

 • Arve Mangerøy
Vi skulle tro at fylkene må ta konsekvensene av å løse seg opp, men nei. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sender store deler av regningen til resten av landet, skriver debattanten.

Dagens fylkesstruktur kan gjerne endres. Men det må gjøres på en måte som er til beste for folk flest.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg har med undring fulgt debatten om oppløsning av Viken og øvrige fylker. Jeg blir stadig mer forundret over debatten og argumentasjonen.

Bare for oppløsning av Viken snakker vi om en kostnad på bortimot en halv milliard kroner. Plusser vi på merkostnad i årene etterpå, blir prisen fort bortimot en milliard.

Totalkostnad for oppløsning av Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet samt Troms & Finnmark vil fort beløpe seg til to milliarder kroner. Konsekvensen av dette er mindre penger til andre gode formål som eksempelvis:

 • Å bygge renseanlegg rundt Oslofjorden og dermed gi oss en renere fjord.
 • Rassikring, både stein-, snø- og leirras.
 • Flere sykehjemsplasser og bedre hjemmesykepleie.
 • Bedre føde- og ambulansetilbud.
 • Asfaltering av lokalveier.
 • Å opprettholde grendeskoler.
 • Ekstraundervisning til en med lese-/skrivevansker.
 • Å hjelpe en liten gutt eller jente som strever med språket.

Slik kunne jeg fortsatt med mange gode tiltak som regjeringspartiene har lovet, men som tydeligvis ikke er så viktig for vanlige folk.

Hullete fylkesvei i Nordland

Så skulle vi tro at disse fylkene må ta konsekvensen av å løse seg opp, men nei. Finansministeren sender store deler av regningen til resten av landet. Dermed er det kanskje et sted på Vestlandet eller i Trøndelag at noen blir tatt av ras, eller at de fortsatt må leve med et dårlig fødetilbud.

Kanskje er det i Nordland at ambulansepersonellet har problemer med behandling underveis på grunn av en hullete fylkesvei, og ambulansebåten ligger til kai med motorhavari fordi det ikke var satt av penger til vedlikehold på budsjettet.

Dårligere fødetilbud

Dagens organisering av regioner er sikkert ikke den beste, men skal det skje endringer, så bør dette basere seg på at det gir en gevinst for folk flest. Ikke slik som denne reverseringen, som bare medfører utgifter, dårligere tilbud og oppløsning av fungerende fagmiljøer.

Så til dere som argumenterer for oppløsning av disse sammenslåtte fylkene: Fortell dem som rammes av manglende bevilgninger, at dette er så viktig at de må tåle:

 • Dårlig ambulansetjeneste og fødetilbud.
 • å transportere barna over lange avstander på hullete og rasutsatte veier fordi grendeskolen er lagt ned.
 • At bestemor ikke får sykehjemsplass.
 • At datteren må begynne på skolen med dårligere språk enn de andre elevene.
 • Å ferdes på en død fjord uten fisk.

Ikke la andre få regningen

I motsatt fall. Endre gjerne på dagens fylkesstruktur, men gjør det på en måte som er til beste for folk flest, og som medfører velferd og fremgang. Og ikke minst: ikke la andre få regningen og gi inntrykk av at dette ikke koster noe.