Debatt

Merkelig opprop om norsk narkotikapolitikk

 • Dag Endal
  Dag Endal
  Redaktør, Narkotikapolitikk.no
Den norske narkotikapolitikken er bred, balansert, kunnskapsbasert og helseorientert, mener innleggsforfatteren.

Jeg undrer meg over at 21 kloke mennesker har signert noe slikt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«SV bør ikke akseptere at liv går tapt mens vi venter i fire nye år for å få en kunnskapsbasert og human ruspolitikk», kunne vi lese i Aftenposten 29. september, signert av 21 personer. Oppropet er merkelig.

Merkelig fordi det innsnevrer spørsmålet om hva som er sosial ruspolitikk til om man er for eller mot Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering.

Merkelig fordi oppropet påstår at vi kommer til å få nye fire år med en ruspolitikk som ikke er kunnskapsbasert dersom forslaget ikke blir vedtatt.

Og merkelig fordi så mange kloke mennesker har skrevet under på noe slikt.

Svartmaler situasjonen

Dette er folk som vet – eller burde vite – at den norske narkotikapolitikken står seg meget godt. Den er bred, balansert, kunnskapsbasert og helseorientert. Etter å ha fulgt FNs narkotikapolitiske diskusjoner meget tett gjennom en god del år, kan jeg ikke se at det er veldig mange land som kan matche Norge på dette området.

Norsk narkotikapolitikk er godt utbygget når det gjelder forebygging, behandling og helsehjelp. Den er kunnskapsbasert i den grad det finnes tilgjengelig kunnskap. Og det gjør det takket være innsatsen fra mange av dem som har underskrevet oppropet. All ære til dem for dette. I internasjonal målestokk er resultatene gode.

Ja, også norsk ruspolitikk kan bli bedre. Vi kan sikkert bli enige om lange lister over hva som burde vært forandret. Men det er langt derfra til å påstå, som oppropet gjør, at norsk ruspolitikk er 50 år med mislykket straffepolitikk og at SV, dersom de hadde blitt en del av Støre-regjeringen, kunne blitt ansvarlig for at liv går tapt.

Helsereform uten helseinnhold

Det er verdt å minne om at stortingsflertallet før sommeren inviterte til en mye bredere rusreform, som omfattet forebygging, behandling, helsehjelp og justering av straffepraksisen.

Forslaget ble utviklet i noen hektiske komitétimer og kan sikkert videreutvikles og forbedres. Men det var en god start, og en god illustrasjon på at det på langt nær kun er Solberg-regjeringens forslag som fører til saligheten i ruspolitikken.

Solberg-regjeringens forslag leverte ikke engang på de to hovedargumentene som er blitt brukt til innsalg av reformen: helse og overdosedød. Det er en helsereform uten helseinnhold. Reformen innebærer ingenting som tilsier at det skal bli mer helsehjelp til rusavhengige. Ikke én krone mer. Ikke én metode eller et behandlingstilbud mer. Ikke én fagperson mer.

Denne avgrensingen lå allerede i mandatet til rusreformutvalget.

Overdoseargumentet holder ikke vann

En del politikere, for eksempel fra Venstre, SV og MDG, har kjørt hardt på overdosetall i sitt innsalg av reformen. Oppropet trekker også overdosekortet. Det mener jeg er juks. Utredningen om reformen inneholder ingen anbefalinger som skal bidra til å redusere overdosedød. Det gjør heller ikke regjeringens forslag.

Oppropet slår helt unyansert fast at FN har anbefalt avkriminalisering. Det er å strekke FN-strikken lenger enn den rekker.

FN er en medlemsorganisasjon. Det som medlemslandene blir enige om i fellesskap, er FNs offisielle standpunkt. Og avkriminalisering er ikke nevnt i de siste års policydokumenter.

Det er avklart at medlemsland kan velge andre reaksjoner enn straff for narkotikabruk, og noen underorganer og rapporter i FN anbefaler avkriminalisering som virkemiddel for eksempel for å forebygge HIV-smitte. Men igjen – kun dersom et land finner det relevant.

Innleggsforfatteren har flere tiårs bakgrunn fra rusfeltet, de siste 14 årene av yrkeskarrieren med rusforebygging i Afrika og Asia. Han var koordinator for det globale NGO-nettverket Drug Policy Futures og er i dag redaktør av nettstedet narkotikapolitikk.no.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Rusreformens nye eksperter

 2. Aftenposten mener: Lavere narkotikastraffer er riktig

 3. Mange brukere av illegale rusmidler tør ikke snakke med helsepersonell

 4. Før eller siden blir det rusreform

Les mer om

 1. Narkotikapolitikk
 2. Rusavhengighet