Mest sannsynlig en tom atomvåpentrussel, men uansvarlig av Putin

Søndag varslet Vladimir Putin at han setter Russlands atomvåpen i høyberedskap. Bildet er fra en russisk militærøvelse.

Vladimir Putin forsøker tydeligvis å mane de vestlige lederne til forsiktighet ved å rasle med det ultimate våpenkortet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

President Vladimir Putin har bedt sine militære sjefer om å sette kjernefysiske styrker «i en særskilt form for kampberedskap». Konteksten er angrepskrigen i Ukraina.

Angrepskrig – aggresjon uten dekning i internasjonal rett – er blant de alvorligste forbrytelsene folkeretten kjenner. En annen er bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen.

Har skjedd flere ganger tidligere

Både Russland og USA har interkontinentale atomvåpen i høyeste beredskap til enhver tid. Store antall landbaserte raketter kan skytes ut på varsel om angrep fra den andre siden, for ikke selv å bli ødelagt.

Fly er ikke underlagt noe slikt regime i fredstid. Og for raketter med kortere rekkevidde er det heller ikke vanlig. Derfor er det antagelig slike våpen Putin sikter til.

I lys av krigen i Ukraina har USA økt sin militære beredskap fra nivå 4, som er lite utover det normale, til nivå 3. Det kan sammenlignes med gult lys.

Å høyne eller senke den militære beredskapen er ikke det samme som å true med våpenbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er knyttet til spesifikke situasjoner og har skjedd flere ganger tidligere, særlig i atomalderens første tiår.

Noen ganger for å beskytte amerikanske tropper langt hjemmefra fra store bakkestyrker i nabolaget, andre ganger for å hjelpe venner og allierte fra å bli overkjørt av en lokal overmakt. Begge deler for å forsvare amerikanske interessesfærer.

Sovjetunionen truet med et kjernefysisk forkjøpsangrep mot Kina under grensekonflikten i 1969.

Under den første Irak-krigen (1990) sa USA at de ville bruke atomvåpen mot Irak hvis irakerne brukte kjemiske våpen mot Israel. Men i sine memoarer skrev president George H.W. Bush at han hadde gjort opp med seg selv at det ikke skulle skje. Mange andre trusler var mindre troverdige og er derfor blitt ignorert av motparten. I dette århundret har USA og Israel truet med krig mot Iran, «ingen opsjoner unntatt».

Farlig retorikk

Putin skylder på vestlige sanksjoner og uspesifiserte aggressive uttalelser fra vestlige ledere. Han forsøker tydeligvis å mane de vestlige lederne til forsiktighet ved å rasle med det ultimate våpenkortet. Mest sannsynlig er det tom retorikk, men som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier, er det en farlig retorikk og en uansvarlig oppførsel.

Atomvåpnene er i en klasse for seg. De har ikke vært brukt i krig siden 1945, og skillet mellom slike våpen og alle andre stridsmidler er avgjørende for at det ikke skal skje igjen. Det er et tabu knyttet til det, og dette må ikke forskusles. Det ville åpne døren for en katastrofe for alle på denne planeten.