Er du ung på Oslo Vest, er sjansen større for at du får frokost. Forskjellene fortsetter derfra.

Barn og unge fra lavinntektsfamilier har ikke de samme mulighetene til å delta på fritidsaktiviteter som det andre har, skriver innleggsforfatteren.

Fritidstilbudet er ikke tilgjengelig for alle. Sånn kan det ikke være.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ung i Oslo-rapporten viser at ungdommer fra levekårsutsatte bydeler kommer dårligere ut enn ungdommer i ressursrike bydeler.

  • Færre ungdommer i Oslo Øst spiser frokost og lunsj enn på vestkanten.
  • Ungdommer i vest oppgir at de har bedre helse.
  • I de østlige bydelene er to til tre ganger så mange ungdommer ikke fysisk aktive sammenlignet med mange av de vestlige bydelene.
  • Og flere som ønsker å delta i fritidsaktiviteter, har ikke mulighet på grunn av økonomi.

Bidrar til utenforskap

Rapporten peker mot noe vi i Oslo Røde Kors ser hele tiden, nemlig at barn og unge fra lavinntektsfamilier ikke har de samme mulighetene til å delta på fritidsaktiviteter som det andre har.

Andelen som har lyst til å være med, men som av ulike grunner ikke gjør det, er høyest blant unge med innvandrerbakgrunn, unge med lav sosioøkonomisk status og unge på østkanten.

Flere oppgir høye kostnader som grunn for at de ikke deltar. At dette oppleves sårt og bidrar til utenforskap, vet vi. Det ikke å kunne delta, påvirker deres livskvalitet, tilgang på nettverk, mulighet til å utvikle ferdigheter og få mestringsopplevelser utenom skolen.

Flere oppgir høye kostnader som grunn for at de ikke deltar

Alt dette er gode verktøy for å skape seg et godt liv. Men som altså ikke er tilgjengelig for alle.

Sånn kan det ikke være.

Har ikke råd og bor trangt

Ut ifra rapporten kan det se ut som at byens fritidstilbud er best tilpasset situasjonen i de mest ressursrike bydelene. Fritiden er en veldig viktig del av unges liv, og alle må få like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.

I Oslo Røde Kors ser vi hvor viktig møteplassene våre er for ungdommene som bruker dem. I våre aktiviteter treffer vi ungdommer som har begrenset deltagelse i andre fritidsaktiviteter.

Noen kommer fra familier som ikke har råd til å betale for fritidsaktiviteter for sine barn, andre bor trangt og kan ikke møter venner eller gjøre lekser hjemme.

En inkluderende fritidsarena

Noen av våre deltagere opplever skolen hverken som en kvalifiserende eller byggende arena. Og flere av dem er ikke på skolen i det hele tatt, langt mindre deltagende i undersøkelser som Ung i Oslo. Disse ungdommene er aktive sammen med andre. De opplever mestringsfølelse når de deltar hos oss.

De treffer voksne som kan veilede og støtte. Alt som bidrar til styrket psykisk og fysisk helse på lik linje med andre fritidsaktiviteter.

Hver dag ser vi hvor viktig en inkluderende fritidsarena er. Vi kan med sikkerhet si at disse ungdommene også burde ha tilgang til fotball, kor og dansegruppen, uavhengig av adresse i byen.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.