Debatt

Kort sagt, torsdag 4. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Opptakssystemet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Opptakssystemet er lite nyansert

Høsten er rett rundt hjørnet og noen unge voksne må se den kjedelige realiteten i øynene. Etter fullført videregående må de tilbake til videregående. De må ta opp fag!

26. juli kunne vi i Aftenposten lese et intervju med tidligere høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Han mener at karakterbaserte opptak for studier burde endres og foreslår å innføre opptaksprøver. Jeg er enig i tilnærmingen, men jeg vil gjerne også fremme flere viktige aspekter.

Skal du studere i dag blir du kun vurdert etter karaktersnittet fra videregående. Vil du inn på et populært studie, men har fire eller fem i snitt? Da må du innstille deg på å bruke ett eller flere år på å ta opp fag. Fortjent syntes kanskje noen? Søkeren er jo ikke da egnet for studiet? Her synliggjøres svakhetene ved opptakssystemet.

Opptakssystemet er såpass lite nyansert at det blir urettferdig.

Søkere er mer mangfoldige enn det karakterene viser. Per nå antas det at du er hardtarbeidende og kvalifisert om du har et høyt snitt. Og det motsatte om du sitter med et lavere snitt. Veiene til et såkalt lavt snitt er uendelige. Lite kompetanse og manglende evne til å arbeide hardt er ikke nødvendigvis årsaken.

Noen startet kanskje en bedrift eller opprettet et magasin? Andre engasjerte seg kanskje i en interesseorganisasjon, et ungdomsparti eller hadde utfordrende verv på skolen som overskygget skolearbeidet?

Det er uheldig å sitte igjen med et snitt som utelukkende hemmer deg, når du tross alt har lagt inn en stor innsats tidligere og fått masse kompetanse.

Å skulle ta opp fag vil ofte være bortkastet tid. Mange land følger en prosedyre hvor de gjør helhetlige vurderinger av søkere basert på tester, motivasjonsbrev, intervjuer, relevante karakterer og mer. Slik vil man også redegjøre for andre kvaliteter som sosiale ferdigheter, refleksjonsevne og nyskaping.

Jeg har troen på at Norge nå ser på alternative og nyanserte løsninger for opptak. Karakterer er blitt for definerende.

Astrid Malmanger Oseid, Oslo


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Henrik Asheim
  3. Høyere utdanning