Debatt

Gründere Innovasjon Norge har hjulpet går konkurs like fort som andre| Tor W. Andreassen

  • Tor W. Andreassen, professor, Center for Service Innovation, Norges Handelshøyskole

Tor W. Andreassen er professor ved Center for Service Innovation, Norges Handelshøyskole. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Innovasjon Norges evne til å plukke vinnere og utvikle dem er ikke imponerende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I debatten Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge (IN) mot professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo, vedrørende INs strategi, støtter jeg Lie. La meg utdype.

Diskusjonen peker på to ting: a) INs evne til å plukke vinnere og b) INs evne til å utvikle vinnere.

Med alle de søknadene om bistand som IN mottar pr. år, burde de utviklet en evne i å skille de gode fra de dårlige. Men IN evner ikke plukke vinnere bedre enn tilfeldighetene. Da må de lære av andre.

Oljefondet, som har vært svært vellykket over tid, benytter eksterne meglere for en stor del av oppdragene. Resten gjør de selv. Motivasjonen i begge miljøene er å gjøre det bedre enn de andre. Det samme kan IN gjøre. Men de vil ikke.

Her er de tidligere innleggene i debatten:

Ikke imponerende

INs evne til å utvikle vinnere er heller ikke imponerende. I to rapporter fra Statistisk sentralbyrå fremkommer det at effektene av INs innsats er tilsvarende lik null. I den første rapporten (2015/35: Effect on firm performance of support from Innovation Norway) konkluderer man med at de ikke finner støtte for at økonomisk støtte til gründere øker deres overlevelsessannsynlighet, målt fem og ti år etter oppstart.

I den andre rapporten fra Statistisk sentralbyrå (2016/12: Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler) tegnes det samme bildet: Effekten av hver million kroner investert i prosjektet for minst fire år gamle virksomheter, er, sammenlignet med Norges forskningsråd og skattefradrag, lavest for IN: i underkant av ett nytt årsverk og kr 300.000 i økt verdiskaping.

Dette må Innovasjon Norge tåle

Oppsummert har vi at effekten av INs innsats for gründere som de har hjulpet, går konkurs like fort som før, men med ett årsverk ekstra og litt større verdiskaping. Det gir en svært lav avkastning på INs innsats.

Det er all grunn til å vurdere INs innsats med hensyn til å plukke og utvikle vinnere, og det er svært betimelig av Einar Lie å sette flomlyset på INs strategi.

Det må IN tåle, gitt de midler de tilføres og den rollen de har i omstillingen av Norge.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Innovasjon Norge
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Universitetet i Oslo
  4. Næringsliv
  5. Norges Handelshøyskole (NHH)