Er passfriheten i Norden truet? | Sonja Mandt og Michael Tetzschner

  • Sonja Mandt stortingsrepresentant for (Ap) og Michael Tetzschner stortingsrepresentant (H), begge deltagere i Stortingets delegasjon til Nordisk råd
Åpne grenser i Norden er viktig. Det handler om fri bevegelse, om de norske og nordiske borgernes muligheter og hverdag, skriver Michael Tetzschner og Sonja Mandt. Bildet er fra 26. november i fjor, første dag med skjerpet grensekontroll i forbindelse med flyktningkrisen.

I over 60 år har nordiske borgere beveget seg passfritt i Norden. Helt til for et år siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Midlertidige grensekontroller rokker ved selve grunnsteinen i det nordiske samarbeidet; den frie bevegelsen.
I sommer kunne vi lese om en sterk økning av nordmenn som fikk problemer i grensekontrollene. Norske familier på vei hjem fra sommerferie i Danmark fikk ikke reise med fergen til Norge fordi de manglet pass. Flere måtte kjøre fra Frederikshavn til København for å skaffe nødpass på den norske ambassaden før de kunne vende hjem. For mange kom dette som en overraskelse, for vi har jo passfrihet i Norden – eller?

Michael Tetzschner stortingsrepresentant (H) Høyre
Sonja Mandt stortingsrepresentant for (Ap)

Forvirrende for folk

Ifølge Politidirektoratet gjelder avtalen om passfrihet fortsatt, men skal vi reise med ferge mellom de nordiske landene må vi ta med oss pass på grunn av midlertidig grensekontroll. Dette, kombinert med at både Sverige og Danmark har innført midlertidige grensekontroller, har gjort det vanskelig for nordiske borgere å forholde seg til passfriheten.

For hvilke grenser kan vi nå krysse uten pass? Myndighetene anbefaler å ta med pass på reisen uansett. I praksis kan vi derfor si at den nordiske passfriheten ikke gjelder nå.

Fri bevegelse mellom gode naboer

Kanskje har vi tatt den for gitt, den frie bevegelsen mellom de nordiske landene. I mer enn 60 år har nordmenn kunnet reise på ferie til Legoland uten pass og bosette seg i Sverige uten oppholdstillatelse. Siden 1954 har den nordiske passunionen sikret nordiske statsborgere rett til å bevege seg fritt over landegrensene.
Fri bevegelse har tjent de nordiske landene godt. Målet var i sin tid å fremme handel og kunnskapsutveksling, noe som igjen skulle gi vekst og velferd.

I dag har det nordiske samarbeidet forplantet seg til mange andre områder, noe som nok ikke ville latt seg gjøre uten fri bevegelse.

Kan vi krysse grensene i Norden uten å ha med oss pass?

Flyktningkrisen skapte en ny situasjon

Men så kom flyktningkrisen til Europa. 26. november 2015 innførte Norge grensekontroll på ferger med anløp fra Danmark, Sverige og Tyskland. Årsaken var, ifølge Justisdepartementet, den økte flyktningestrømmen til Norge. I januar 2016 innførte Danmark passkontroll mot Sverige og svenskene fulgte opp med egne kontroller. Nylig kunngjorde både den danske og norske justisministeren at de ønsker perioden for innskjerpede grensekontroller forlenget.
Den nordiske avtalen om opphevelse av passkontroll ved de internordiske grensene åpner for stikkprøvekontroller og passkontroll dersom «det vurderes som nødvendig for å forhindre omfattende illegal innreise som følge av ulikheter mellom de avtalesluttende partene i spørsmål knyttet til visumtvang».

I avtalen står det også at passkontroll ved en indre nordisk grense bare kan «skje i en tidsbegrenset periode, når hensynet til den generelle orden eller statens sikkerhet krever det, slik det fremgår av artikkel 2.2 i Schengen-konvensjonen».
Avtalen åpner altså for passkontroller i en begrenset periode i ekstraordinære situasjoner. Samtidig påvirkes den nordiske avtalen av Schengen-konvensjonen. Når justisminister Anders Anundsen (Frp) nå vil forlenge den norske grensekontrollen, må han be EU om godkjenning. Løsningen på den nordiske passfriheten har også en europeisk vinkel gjennom Schengen.

Hvorfor er det viktig?

Gjør det noe? Kan vi ikke bare ta med oss passene når vi skal ut og reise? Temaet om skjerpede grensekontroller er på agendaen i både Norden og EU. EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos sa tidligere i høst at EU-kommisjonen har som mål at Schengen-samarbeidet skal fungere så normalt som mulig. Det vil si: færrest mulig grensekontroller.

Problemstillingen opptar og berører folk. De som bor i grenseområdene merker endringene aller mest.

Noen berøres daglig på vei til jobb i nabolandet. For eksempel pendlerne mellom Malmö og København, som, ifølge Sydsvenska handelskammaren, har fått lenger reisetid. Andre berøres når de skal på ferie til et annet nordisk land. Resultatet er at vi tvinges til å endre reisevanene våre innenfor Norden.
På sikt kan de skjerpede grensekontrollene få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser ved at de rammer næringsliv, samhandel og utveksling. Det vil for eksempel være ødeleggende for Nordens største sammenhengende arbeidsmarkedsregion, Øresund-regionen.

Løsningen ligger i flyktningepolitikken

Vi ser selvfølgelig behovet for de ekstraordinære tiltakene som ble gjort i forbindelse med flyktningkrisen. Men den strømmen av asylsøkere vi opplevde da, må ikke bli en unnskyldning for å innføre permanente grensekontroller mellom de nordiske landene. Samtidig ser vi at den nordiske passfriheten ikke bare kan gjeninnføres uten videre.

Veien tilbake til passfrihet må skje ved at yttergrenselandene selv finner frem til så like regler at vi får en felles politikk for grensepassering.

Ved å føre en veldig ulik politikk sammenlignet med nabolandene, har Sverige satt seg selv, Norge og Danmark i en vanskelig posisjon. Men det er tegn til at Sverige etter hvert vil legge flyktningepolitikken over i norsk retning.

Åpne grenser i Norden er viktig. Det handler om fri bevegelse, om de norske og nordiske borgernes muligheter og hverdag.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter