Debatt

Medisinfrie alternativer sikrer brukermedvirkning | Lars Lien

  • Lars Lien, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Innføring av medisinfrie alternativer handler ikke om å slutte med medisiner i behandling av alvorlige psykiske lidelser. Det handler om å sikre at medisiner brukes riktig og at brukeren selv er med å bestemme om medisiner skal tas eller ikke, skriver innleggsforfatteren.

I årevis har pasienter i psykisk helsevern blitt overdosert og overmedisinert. Nå skal brukeren ha medbestemmelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Jan Ivar Røssberg stiller i Aftenposten 14. juni spørsmål om medisinfrie alternativer for personer med alvorlige psykiske lidelser er «et udokumentert sjansespill».

Røssberg er usikker på om medisinfrie behandlingstilbud er veien å gå for å sikre optimal behandling og mener helseminister Bent Høie (H) vil innføre en «behandlingspakke hvor det ikke er gjort en eneste god vitenskapelig studie».

Her blander professor Røssberg epler og bananer.

Bedre brukermedvirkning

Kravet om at hvert helseforetak skal ha et medisinfritt behandlingsalternativ, er et tiltak for å bedre brukermedvirkning: Brukerne skal ha et reelt valg, og de skal selv være med å bestemme hva som er god behandling for dem.

Det er ikke snakk om at medisinfri behandling nå skal være standard, det alle får.

Lars Lien.

For mange brukere med alvorlige psykiske lidelser er behandling med medisiner optimal behandling, og slik vil det fortsatt være.

Hva er optimal behandling?

Men i årevis har pasienter i psykisk helsevern blitt overdosert og overmedisinert. Nå skal brukeren ha medbestemmelse: Kanskje er optimal behandling for den enkelte en lavere dose eller et annet medikament?

Noen vil også velge medisinfrie alternativ.

Retten til å bestemme over eget liv og egen behandling, innebærer også retten til å velge det som er «feil» i legens eller andres øyne.

Vi må aldri glemme at hva som er «god behandling», avhenger av øyet som ser.

Legen som forskriver medikamenter mot psykose, fastslår at behandlingen er vellykket fordi symptomtrykket letter. Men brukeren kan få så mange og så alvorlige bivirkninger av medisinene at behandlingen slett ikke oppleves som vellykket.

Hvem skal bestemme? Legen eller mennesket som lever med lidelsen?

Sikre at medisinen brukes riktig

Innføring av medisinfrie alternativer handler ikke om å slutte med medisiner i behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Det handler om å sikre at medisiner brukes riktig og at brukeren selv er med å bestemme om medisiner skal tas eller ikke.

Dette er viktig kunnskap for fremtidige leger.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook ogTwitter.

Lese mer? Her er noen tips:

Les mer om

  1. Medisin
  2. Helse