Debatt

Eiendomsskatt på 1-2-3

 • Eirik Lae Solberg
 • Nikolai Astrup
 • Stian Berger Røsland

For at folk i Oslo selv skal kunne få et realistisk bilde av hvordan deres bolig vil bli rammet av eiendomsskatten, ønsker vi å forklare hvordan den fastsettes, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Sørenga i Oslo. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Ærlighet og boligverdi: På lederplass 22. august omtaler Aftenposten, oppsiktsvekkende nok, Oslo Høyre som uredelige.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bakgrunnen er at Høyre i ulike sammenhenger, blant annet gjennom nettsiden neitileiendomsskatt.no, har pekt på det faktum at langt flere i Oslo vil måtte betale eiendomsskatt enn det Arbeiderpartiet hevder.

Enten har Aftenposten slukt Arbeiderpartiets retorikk rått, eller så har avisen selv ikke forstått hvordan begrepene markedsverdi, boligverdi og ligningsverdi henger sammen. For at folk i Oslo selv skal kunne få et realistisk bilde av hvordan deres bolig vil bli rammet av eiendomsskatten, ønsker vi å forklare hvordan den fastsettes.

Aftenpostens lederartikkel:

Les også

Aftenposten mener: Uredelig om eiendomsskatt fra Oslo Høyre

Sammenhengen

I 2012 vedtok Stortinget at kommuner som skal innkreve eiendomsskatt kan benytte Skatteetatens formuesgrunnlag for fast eiendom (boligverdien), i stedet for å foreta en taksering av alle boliger. Eiendomsskatten skal da beregnes utfra boligverdien, og det er denne muligheten Arbeiderpartiet vil benytte ved en eventuell innføring av eiendomsskatt.

Aftenposten skriver i sin leder at eiendomsskatt skal beregnes av ligningsverdien på bolig. Det stemmer ikke, det er boligverdien som skal benyttes. Derimot, når Arbeiderpartiet sier de vil bruke «ligningsverdi x 4», er det i og for seg riktig, i den forstand at det er en omskrivning av boligverdien. Det er fordi ligningsverdien skal ha et ¼-forhold til boligverdien: dersom boligverdien er 1 million kroner, skal ligningsverdien være 250.000 kroner.

Så kommer vi til det som Arbeiderpartiet ikke synes å ville forholde seg til, og der Aftenposten også går seg vill. Boligverdien er myndighetenes betegnelse på antatt markedsverdi. Det er derfor ikke galt av Høyre eller andre å ta utgangspunkt i markedsverdien når man skal beregne hvor mye eiendomsskatt boliger kan få i fremtiden. Dette sier Skatteetaten om boligverdi: Skatteetaten fastsetter boligverdi som et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Økt boligpris, økt eiendomsskatt

Boligverdien er altså skattemyndighetenes beste anslag på boligens markedsverdi og den oppdateres en gang i året basert på omsetningstall fra SSB. De siste tilgjengelige tallene for boligverdi er imidlertid fra 2013. Her er vi ved stridens kjerne. Gir boligverdien på selvangivelsen din et riktig bilde av eiendomsskatten du må betale i 2016 og årene deretter? Arbeiderpartiet sier ja, og Aftenposten synes å støtte dette. Det stemmer ikke nødvendigvis.

Tallene Arbeiderpartiet presenterer, viser riktignok hva du ville fått i eiendomsskatt i dag dersom eiendomsskatten allerede var innført. Men Arbeiderpartiet skal innføre en ny eiendomsskatt der Aps opplegg vil være fullt innfaset med en forhøyet sats først fra 2017. Da vil dagens omsetningsverdier ligge til grunn for boligverdiene.

Et helt opplagt spørsmål Aftenposten burde stilt Arbeiderpartiets Raymond Johansen, er om han kan garantere at eiendomskattetallene Arbeiderpartiet opererer med også vil gjelde i 2016, 2017 og 2018. Svaret de ville fått er nei. Årsaken til det er at når boligprisene stiger, så følger boligverdiene og dermed eiendomsskatten etter hvert etter. Og som Raymond Johansen selv svarte DN på spørsmål om hvilke grep han vil ta for å justere bunnfradraget når boligprisene endrer seg: «Oslo Arbeiderparti har programfestet at bunnfradraget skal være på fire millioner».

Det Arbeiderpartiet gjør, er å underkommunisere til velgerne hva skatten blir når den faktisk er innført. Det blir litt som å melde inn inntekten du hadde i 2013 på selvangivelsen for 2017, selv om du vet at du har fått 25.000 kroner mer i lønn i løpet av de siste årene. Resultatet blir en skattesmell når ligningen kommer. Dette burde Aftenposten gjennomskuet eller i det minste stilt spørsmål ved.

Ærlighet varer lengst

Vi påstår ikke at det å beregne hva man må betale i eiendomsskatt basert på dagens markedsverdi, i alle tilfeller gir et perfekt svar, men det er det nærmeste vi kommer når vi skal beregne hva boligeiere vil få i eiendomsskatt om noen år. Når Oslo Høyre bruker dagens markedsverdi for å vise velgerne hva de vil få i eiendomsskatt dersom venstresiden kommer til makten, er vi derfor ikke uredelige. Vi er det stikk motsatte, og vi er ærligere enn det Arbeiderpartiet er fordi vi viser konsekvensene av eiendomsskatten etter at den er innført. Professor i skatterett, Ole Gjems-Onstad, sa på Østlandssendingen fredag at du enkelt sagt bør ta utgangspunkt i det du tror boligen din kan bli solgt for når du skal regne ut hva du får i eiendomsskatt.

Aftenposten har kalt det useriøst at nettsiden neitileiendomsskatt.no ikke benytter Arbeiderpartiets bunnfradrag på 4 millioner. Vi mener det er legitimt å benytte bunnfradraget på 3 millioner som Arbeiderpartiets samarbeidspartnere LO, SV og MDG har benyttet. Aftenposten viser til at Raymond Johansen har garantert at Arbeiderpartiets modell vil bli innført. Den garantien ble ikke utstedt før etter at nettsiden var lansert.

Aftenposten etterlyste også en klargjøring av hvilken av venstresidens modeller for eiendomsskatt vi argumenterer mot. Svaret er at vi argumenterer mot alle. Vi mener det er en dårlig idé å innføre eiendomsskatt i Oslo — uansett modell.

Vil du finne ut hva du kan måtte betale i eiendomsskatt, kan du bruke følgende formel:

(Markedsverdi x 0,8 - bunnfradrag*) x skattesats**

 • Her kan du velge mellom 3 eller 4 millioner

** Her kan du velge mellom alt fra 0,003 til 0,007

Lykke til, og godt valg!

Stian Berger Røsland, byrådsleder I Oslo

Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre

Eirik Lae Solberg, finansbyråd

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. OSLO

  Oslo-byrådet håver inn på eiendomsskatt neste år: Økte boligpriser gir deg høyere regninger

 2. POLITIKK

  Aps eiendomsskatt skulle gjelde «de dyreste boligene», men vil trolig ramme annenhver eiendom

 3. OSLO

  Lurer du på om du skal betale eiendomsskatt neste år?

 4. OSLO

  48 like rekkehus har alle fått forskjellig skatt

 5. OSLO

  Byrådet sa ingen Obos-leiligheter skulle betale eiendomsskatt. I år rammes 2500 Obos-leiligheter

 6. OSLO

  Enige om å redusere eiendomsskatten