Debatt

Til Ødegaards sønn: Ikke gjør som faren din sier! | Rune Bård Hansen

  • Rune Bård Hansen, jurist

Det er ikke komisk, men dypt foruroligende, at Bjørn-Henning Ødegaard sprer ubegrunnet skyldfølelse hos menn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Komiker Bjørn-Henning Ødegaard formulerte i «komikerkronikken» i Aftenposten 8. august tre regler til sin ni måneder gamle sønn for å hindre at han «blir en dritt».

Dessverre er reglene gjennomsyret av generelle og nedsettende karakteristikker av menn og gutter. Spesielt i regel 2 «respekter kvinner som om de skulle vært moren din», driver Ødegaard med selvpisking som er perfekt egnet til å frata sønnen selvtillit han sårt vil trenge i møte med vårt barnehage- og skolesystem.

Skolesystemet er skreddersydd for jenter

Ødegaard skriver til sønnen: «Du lever i en verden og et land der det å være gutt har store fordeler. Og du kommer inn i et skolesystem der du kommer til å se det ganske klart».

Jeg minner om at kvinnelige pedagoger er i stort flertall fra barnehagen og ut ungdomsskolen og at undervisningen langt på vei er lagt opp for å møte jentenes behov. Dette resulterer blant annet i at jenter i gjennomsnitt oppnår bedre karakterer enn gutter, og derfor dominerer de fleste studieretninger.

Vi står i fare for å få stor mangel på mannlige leger, psykologer, jurister og veterinærer om få år. Til tross for dette får gutter kjønnspoeng ved opptak til universitet og høyskoler i langt mindre grad enn jenter.

Favoriseringen av jenter i skoleverket innebærer i realiteten at vi ikke lenger har lik rett til utdanning i Norge.

Kvinner kommer best ut på en rekke levekårsindikatorer

Jeg nevner at menn lever kortere enn kvinner, menn er overrepresentert i selvmordstatistikken og flere gutter enn jenter fullfører ikke videregående skole.

Unge menn er også i flertall blant unge uføre.

Kvinner har i flere tiår blitt kjønnskvotert inn i lederstillinger, spesielt i det offentlige.

Små guttebarn risikerer dessuten å bli utsatt for vold (omskjæring) med offentlig godkjennelse.

Vold og overgrep mot gutter og menn er noe av det mest tabubelagte vi har, og mørketallene er utvilsomt svært store.

Til tross for at han bare er 32 år argumenterer Ødegaard som om han levde i 1975.

Menn påføres kollektiv skyldfølelse

Videre skriver komikeren: «Du lever i et land hvor kvinner som blir utsatt for overgrep og hevnporno blir gjort narr av. Der kvinner ikke tør gå alene hjem fra byen fordi de er redde for overgrep. Dette har vi stelt i stand fordi vi ikke har vært sterke nok til å si at nok er nok»

Hvem er «vi» Ødegaard? Er det deg selv og sønnen din på ni måneder? Er det «alle menn» som ikke har fulgt dine tre regler?

Det overveldende flertallet av gutter og menn driver selvfølgelig ikke med hevnporno og annen terrorisering av kvinner, men utgjør tvert om en trygghet for kvinner «på vei hjem». Voldtekt og overgrep er motbydelig og utenkelig for så godt som alle menn.

Ikke komisk, men dypt foruroligende

Det er ikke komisk, men dypt foruroligende, at Ødegaard benytter sin kronikk til å spre ubegrunnet skyldfølelse hos menn fordi de er nettopp menn. Han utøver hersketeknikk vanligvis forbeholdt ekstreme feminister.

Jeg håper Ødegaards lille sønn vokser opp til en mann som er stolt av sitt kjønn og som nettopp derfor har trygghet til å oppføre seg ordentlig mot alle medmennesker.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
på Facebook og Twitter

  • Komiker Bjørn-Henning Ødegaards kronikk ble et apropos til denne saken:
  • Her er alle sommerens komikerkronikker på ett brett:

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kjønnsroller
  2. Hemsedal
  3. Voldtekt