Debatt

Kort sagt, 2. mars

 • Redaksjonen

Sentralisering, eiendomsskatt, homofili og sykehussentralisering. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Elitenes fatalisme

Joacim Lund omtalte forleden helsereformen på en grundig måte, men bare isolert. En-sektor analyse som gjerne mister det store bildet og ikke ser på ringvirkninger. Effekter som blir store når mange reformer ender med samme svar: Sentralisering av jobber.

Hvor skal alle disse menneskene flytte? Jo, til storbyene. Byer nær bristepunktet. Køene på deres hovedfartsårer er allerede store, og her er det mangel på bolig. På landet derimot, hvor det er nok av tomme boliger og fin flyt i trafikken, kan man ha arbeidsplasser uten at det koster så mye.
Den finansielle stabilitet trues. Investorer ser at distriktspolitikk bare er skuebrød og driver spekulasjon i storbyenes leiligheter, en fare for oss alle, ved nye sjokk for norsk økonomi.

Er det ikke mulig å stoppe urbanisering? Private bedrifter og det meste av industrien trives jo godt i Utkant-Norge. Det er offentlig forvaltning og dets venner i privat sektor som insisterer på å bo sentralt. Offentlige ansatte må altså få jobbe i byene, på statens regning.
Digitalisering gjør at det meste kan flyttes. Mye kan spares på infrastruktur, offentlige tjenestetilbud med mer ved å spre folk utover det ganske land. Flytt storting, Regjeringskvartal med mer ut av Oslo.

Politiske tvekamper, hvor politikere skal slåss om velgernes gunst, kan produseres hvor som helst i Norge, og kanskje gi oss mer jordnære politiske debatter.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen


Ap tærer på Oslos arbeidsplasser

Ap gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser i Oslo. Å innføre eiendomsskatt er å sende en ekstra skatteregning til alle arbeidsplasser i byen vår.

I Aftenposten 23. februar er Julie Lødrup bekymret for arbeidsledighet som følge av flytting av statlige arbeidsplasser. Hennes svar er å pålegge næringslivet 760 millioner kroner årlig i økt skatt. Det påstås også at arbeidsledigheten i flere bydeler i Oslo er like høy som i Rogaland. Tall fra NAV viser derimot at ledigheten i Rogaland er høyere enn i alle Oslos bydeler.

Det er en ting å være uenig i sak, men å tegne et uriktig skremselsbilde er ingen tjent med. Næringslivet trenger en kommune som gjør det enklere å drive virksomhet. Skatt på næringseiendom reduserer bedrifters handlingsrom til å ansette nye mennesker, drive innovasjonsarbeid og gjør gründernes kår vanskeligere. Å innføre eiendomsskatt er å skyve politiske problemer over på innbyggerne fordi Ap ikke klarer å drive kommunen effektivt. Skatten tar ikke hensyn til bedriftenes betalingsevne, og det virker som om Ap nå gjør alt de kan for å hindre at virksomheter etablerer seg i Oslo.

Øystein Sundelin, finanspolitisk talsperson Oslo Høyre


Hva mener du, Halse?

Sosialisten og ateisten Anders C. Halse angriper Oslo Symposium. Det skal være destruktive kristne fundamentalister som møtes der. Håper han er modig nok til å delta selv, det er åpent for alle.

Han angriper også meg som skal ha innlegg lørdag 4. mars. Påstandene hans er fulle av løgner. Jeg skal mene at homofile forhold har lavere verdi enn heterofile. Hvor har jeg skrevet det? Som alle vet er homoseksualitet onani mellom to av samme kjønn, det blir det ikke barn av. Heteroseksuelle fullbyrder samleie og kan få barn. Skal homoseksuelle skaffe seg barn blir det via barnemarkedet.

Jeg skal også være motstander av at homoseksuelle er omsorgspersoner? Omsorg kan alle mennesker gi, noen er flinke, andre ikke. Men når barn planlegges uten far eller mor, må barnet slite med sin sosiale identitet. Det er ikke god omsorg. Far eller mor er ukjente donorer, om det er en fødemor, er barnet også uten kunnskap om henne i de fleste tilfeller. Igjen er det handel på barnemarkedet, en handel som også enslige foretar. Om de er homoseksuelle, er så vidt jeg vet ikke forsket på. Dessuten skal jeg mene at barn ofres på de homofiles alter. Jeg visste ikke at de hadde et alter, men Halse har sikkert rett.

Nina Karin Monsen, filosof og forfatter


Prisen for sykehussentralisering

Journalist Joachim Lund, som skriv om det meste frå helse til mat, har i Aftenposten 28. februar eit innlegg om sentralisering av helsetenester som minner oss om Helge Lurås sitt innlegg i same avis om mediafolk «som alle har gått gjennom samme kverna».

Det er faktisk svært få som er særleg usamde med Lund, om dei så tilhøyrer Senterpartiet, i at det er ein bra ting med sterke fagmiljø i helsespørsmål.
Det som Lund og ymse helseministrar i Oslo synest å ha problem med å forstå, det er at dette landet har slike geografiske avstandar at folk stryk med før dei kan bli tekne hand om av eit fagmiljø. Og her snakkar vi ikkje om Odvar Nordli sin avstand frå Hamar til Gjøvik. Dei som bur sentralt i Oslo, får ambulansen på tunet på 15 minutt og når akutten på Ullevål sjukehus innan ein halvtime.

Men vi som kjem frå Sogn og Fjordane, der to av tre sjukehus er blitt så godt som avvikla dei siste ti åra, vi har for lenge sidan rekna ut at får du slag eller infarkt i ytre Nordfjord eller indre Sogn ein uversdag då helikopteret ikkje kan lette (ca. 40 prosent av dagane på årsbasis), blir du i beste (?) fall grønsak som resultat av sjukdomen. I verste fall døyr du.

Nord-Noreg har sjølsagt same situasjon. Kvifor i all verda er dette så vanskeleg å fatte for Lund og regjeringa??

Kåre Hauge, Oslo

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Sentralisering
 3. Eiendomsskatt
 4. Distriktspolitikk
 5. Homofili
 6. Storby
 7. Debatt

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, søndag 25. oktober

 2. DEBATT

  Kort sagt, fredag 23. oktober

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 22. oktober

 4. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 21. oktober

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 20. oktober

 6. DEBATT

  Kort sagt, mandag 19. oktober