Debatt

En del migranter vet godt at de ikke fyller kravene for asyl. Likevel kommer de. Hvorfor? | Frode Forfang

  • Frode Forfang
    direktør, UDI
En hjelpearbeider ved kysten av Sør-Spania, en av rutene brukt av migranter fra Nord-Afrika.

Det er ikke bare flukt som motiverer migrasjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke noe nytt at båter med migranter prøver å ta seg over Middelhavet fra Nord-Afrika til Europa. Antallet er heller ikke høyt sammenlignet med hva man har sett tidligere år.

Men den politiske oppmerksomheten er høyere enn på lenge. Det skyldes åpenbart erfaringene fra 2015 og økt frykt for å miste kontrollen på migrasjonen til de europeiske landene.

Frode Forfang er direktør i Utlendingsdirektoratet.

Migrant eller flyktning?

Noen av migrantene er flyktninger, men slett ikke alle. Allerede her ligger en av de største utfordringene.

Å skille mellom flyktninger og andre migranter etter ankomst til Europa, er krevende på alle mulige måter. Enorme ressurser brukes på selve håndteringen, i tillegg til et svarteperspill mellom land for å fordele ansvar og en nesten umulig oppgave med å returnere alle de som ikke har rett til bli værende.

En del av dem som prøver å komme seg inn i Europa, vet godt at de ikke fyller kravene for å få asyl. De har ingen umiddelbare utsikter til lovlig opphold med arbeidstillatelse og andre rettigheter som følger med. Likevel kommer de. Hvorfor?

Les også

Australia har en av verdens mest omstridte innvandringsmodeller. Det var utenkelig at EU skulle kopiere den. Inntil nå.

Svart arbeid frister

Det er én forklaring som det snakkes mindre om. I deler av Europa er det altfor enkelt å leve på siden av den formelle økonomien. Mulighetene for svart arbeid er en faktor som frister mange migranter og som gjør det mulig å leve et liv i Europa uten oppholdstillatelse.

Det er mange nedsider ved dette, ikke bare for de berørte landene, men også for migrantene. De er sårbare for utnyttelse, med elendige arbeidsforhold og svært lav lønn, og kan også lett bli offer for annen kriminalitet. Migrantene som velger et slikt liv, har likevel kommet til at det er bedre enn alternativene i hjemlandet.

Les også

Ekstrem vold, fattigdom og en amerikansk rettsavgjørelse fra 2014: Derfor kommer hundretusener til USAs grense.

Innsats mot ukontrollert migrasjon

Flyktninger vil ofte foretrekke å reise nordover i Europa. Det kan være flere grunner til det, som jeg ikke skal bruke plass på her. Økonomiske migranter uten realistiske utsikter til oppholdstillatelse, vil derimot helst være der mulighetene er størst for å gli inn i den uformelle økonomien. Italia er da blant landene som kan friste.

Også i Norden finnes det mennesker som oppholder seg ulovlig. Mange av disse vil ha fått avslag på asylsøknad uten å ha returnert. Selv om det også her er mulig å livnære seg av svart arbeid, er våre samfunn likevel svært gjennomregulerte. Det er vanskelig å leve et liv her uten personnummer og gyldige identitetspapirer. Det begrenser omfanget. Sør i Europa ser det annerledes ut.

Les også

Migrasjon, Trump, Russland, euro-reform og bråkmakere i øst og sør. Problemsakene står i kø for EU.

Innsatsen mot ukontrollert migrasjon over Middelhavet handler nå bare om selve asyl- og innvandringspolitikken. De spørsmålene kommer man selvsagt ikke utenom. Men hvis man virkelig vil få bukt med problemene, er det ikke så dumt å gjøre mer for å bekjempe svart arbeid og den uformelle økonomien.

Det kan i tillegg ha mange andre positive effekter for de landene som sliter mest med dette.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Migrasjon
  2. Migrantkrisen i Europa
  3. Svart arbeid
  4. Asyl