Debatt

Kort sagt, torsdag 12. juli

  • Debattredaksjonen

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Betongsosialisme, militærmakt og cannabis. Dette er dagens kortinnlegg!

«Betongsosialisme» med Frp-støtte

Aftenposten har prisverdig satt søkelys på en del konfliktfylte saker der Oslo byråd har søkt politisk støtte fra høyresiden for å få gjennom vanskelige saker.

En av dem er å rive et relativt nytt bygg (15 år gammelt) ned til grunnen på Majorstuen, for så å bygge et nytt sykehjem på samme tomten med to nye etasjer. Er å rive et relativt nytt bygg, for så å bygge et nytt på samme området? Er dette en miljømessig fornuftig løsning? At det gir kommunen noen flere sykehjemsplasser vil de fleste kunne nikke bekreftende til. Men finnes det andre, og mer ressurssparende løsninger som er bedre?

«Betongsosialisme», kaller Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre politikken. Interessant da å registrere at Fremskrittspartiet applauderer løsningene.

Finn H. Andreassen, Oslo


Hellas var først med militærmakt i 1974

Gunnar Skirbekks kortinnlegg den 10. juli (Kva med Nord-Kypros, Halvorsen) unngår å nevne at det var NATO-landet Hellas som først brukte militærmakt.

Det var ved sitt militærkupp på Kypros den 15. juli 1974. Hensikten var å innlemme Kypros i sin helhet i Hellas, inklusiv det tyrkiske samfunnet på øyen. Det kan minne om kuppet på Krim etterfulgt av halvøyens innlemmelse i Russland. Kuppet ble fordømt av FN.

Sant nok invaderte Tyrkia, men fem dager senere, den 20. juli. Landet påberopte seg da retten de hadde under traktaten «Treaty of Guarantee» fra 1960 mellom Kypros, Hellas, Tyrkia og Storbritannia. De definerte øyens status som uavhengig og at den ikke kunne annekteres av en annen stat.

Mauritz Fredriksen, Oslo


Cannabis blant unge: Vi er i ferd med å miste den viktigste forebyggende faktoren

Det er en debatt om legalisering av narkotika kan føre til mer liberale holdninger til rusbruk. «Hva så?», spør Torstein Ulserød den 3. juli.

Jo, flere ting:

Vi har en «boom» i bruk av cannabis blant barn og ungdom. Ung i Oslo-rapporten viser en økning i cannabisbruk på 73 prosent blant 10.-klassinger de siste to årene. Over hele landet har lokalaviser de siste par årene rapportert om en holdning om at «det ikke er farlig» blant skoleelever.

Da er vi i ferd med å miste den viktigste forebyggende faktoren vi har. Det er ikke den fysiske tilgjengeligheten i form av et forbud, men den sosiale tilgjengeligheten: aksept for bruk.

Når denne aksepten så fører til en voldsom bruksøkning blant barn og ungdom, vil resultatet også bli en kraftig vekst i antall avhengige. WHO anslår at én av seks ungdommer som bruker cannabis, vil utvikle avhengighet.

I USA bruker for eksempel seks prosent av 18-åringer cannabis daglig. Tilsvarende tall for alkohol er 1,3 prosent.

For barn og ungdom er konsekvensene av daglig cannabisbruk kognitive skader og psykiske og somatiske lidelser.

Her er det ikke nødvendig med noen «ensidig skremselspropaganda» som Ulserød mener å ha sett. Tørre fakta holder.

Alt dette betyr selvsagt ikke at det skal legges lokk på noen debatt. Men det krever handling: Laissez-faire-politikken innen narkotikaforebygging har vart lenge nok. Landets samfunnsfaglærere, med et par sider om rusbruk fra læreboken, har ingenting å stille opp mot den internasjonale legaliseringsbevegelsen som i øyeblikket har ungdommens øre.

Så «hva så»? Man kunne for eksempel fulgt opp Stoltenberg-utvalgets anbefaling fra 2010 om en kraftig mobilisering mot narkotika på nett og i skolen. Eller kjørt en offentlig informasjonskampanje om illegale rusmidler rettet mot ungdom. Det har, så vidt jeg kan se, ikke vært prøvd i dette århundret.

Øystein Schjetne, Stiftelsen Golden Colombia

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Byutvikling
  3. Cannabis
  4. Nato