Debatt

I himmelen og under bakken

  • Jonas Gahr Støre
Å opprettholde et høyt produksjonsnivå vil være meget krevende og forutsetter teknologiutvikling og stor innsats i alle deler av næringen, skriver Jonas Gahr Støre. På bildet aksjonerer Greenpeace mot prøveboring nær Bjørnøya.

Det bidrar ikke til det fornybare skiftet å vedta hvor mye olje og gass på norsk sokkel som skal bli liggende ubrukt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor mye av klodens kull, olje og gass må bli liggende ubrukt hvis verden skal overstige togradersmålet og unngå dramatiske klimaendringer? Spørsmålet opptar FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA). Det bør også oppta energinasjonen Norge.

For at debatten skal bli meningsfull må vi først avklare hva forskningen sier og hva det betyr. Både FN og IEA gjør anslag over hvor mye karbon som kan samles i atmosfæren før oppvarmingen overstiger to grader og skadene vil bli omfattende.

Jonas Gahr Støre

På dette grunnlaget slår de fast at verden vil ha store forekomster av kull, olje og gass i reserve på det tidspunktet taket for utslipp er nådd. Deres konklusjon er at det gjenværende må bli liggende.Debattinnlegg:

Les også

«Norge driver i dag det motsatte av en klok klimapolitikk»

Da jeg ble valgt til leder i Arbeiderpartiet viste jeg til disse analysene og sa at «Norge ikke kan være uberørt». Noen har tatt til orde for at det bør være et selvstendig mål at Norge lar to tredjedeler eller tre fjerdedeler av forekomstene bli liggende. Det blir feil og for enkelt.

Utslippene må ned

La oss starte med målet: Utslippene av farlige klimagasser må ned, og det haster. Det må skje ved at landene går over til å bruke fornybare energikilder som sol og vind til transport, kraft— og industriproduksjon, og ved at den teknologiske utviklingen gjør det mulig å redusere eller fjerne utslippene fra bruk av kull, olje og gass.

Både myndigheter og industri må ta inn over seg ny kunnskap om klima og om endringene i energimarkedene

Målet nås ikke ved å vedta hvor mye som skal bli liggende ubrukt. Et slikt vedtak, hvis det var mulig, bidrar ikke i seg selv til det fornybare skiftet. Menneskene forlot ikke steinalderen på grunn av mangel på stein, men fordi andre materialer viste seg bedre.

IEA understreker den viktige rollen som norsk gass spiller og kan spille for å støtte opp om Europas nødvendige vei bort fra kull. Kull er verstingen. Dagens forbruk av olje og gass kan ifølge IEA finne sin plass innenfor kravene togradersmålet setter. Men ikke den forventede veksten av kull.

Forutsigbare rammer

Med andre ord: Vårt svar handler ikke om å avgjøre hvor mye av oljen og gassen på norsk sokkel som må bli liggende under bakken. Arbeiderpartiet har gjennom fire tiår lagt til rette for et stabilt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen, først i sør og nå helt til nord i Barentshavet.

Det vil vi fortsette med. Vår industri skal ha forutsigbare rammebetingelser. Det handler om arbeidsplasser over hele landet, og inntekter til fellesskapet i tiår fremover.

Samtidig må både myndigheter og industri ta inn over seg ny kunnskap om klima og om endringene i energimarkedene. Arbeiderpartiet har løpende utviklet sin olje- og gasspolitikk, både gjennom nye miljø- og klimakrav og gjennom politiske vedtak om en skrittvis utvikling av norsk sokkel.

Vi har gjort dette av miljøhensyn og for å sikre gode kår for resten av norsk næringsliv.

Utvikles i retning et lavkarbonsamfunn

Denne viljen til ansvarlig tilpasning må fortsette. Norsk sokkel må fortsatt utvikles i retning et lavkarbonsamfunn for å gi fremtidsrettede svar på det sterke klimaalvoret som understrekes fra både FN og IEA. Klimaforliket sier at utslippene må ned i alle sektorer, også olje- og gassindustrien.

Å opprettholde et høyt produksjonsnivå vil være meget krevende og forutsetter teknologiutvikling og stor innsats i alle deler av næringen.

Norge har alle forutsetninger for å klare omstillingen som ligger foran oss

Kontrasten kommer fra olje- og energiminister Tord Lien som vil ha «full gass», og sier at alle norske klimamål kan nås med ubegrenset utvikling av olje og gass fra sokkelen.

«Full gass» er et brudd i norsk olje- og gasspolitikk. Norge har alltid gått skrittvis frem. Av ulike grunner er det ikke åpnet for leting i Skagerrak, på Mørebanken og ved Iskanten. I disse områdene har vi altså til nå valgt å la ressursene bli liggende under bakken. Det har vi også gjort gjennom CO2-avgiften på sokkelen.

I vår var Arbeiderpartiet med i flertallet som presset Regjeringen til å slutte seg til at de store Utsira-feltene skal drives med fornybar kraft fra land, ikke gasskraft fra plattformene.

Vi har gjennom årene satset stort på å utvikle og forbedre teknologi for fangst og lagring av CO2. I lys av kullets særlig negative rolle, har Arbeiderpartiet foreslått at Statens pensjonsfond bør selge seg ut av rene kullselskaper.

Kronikk:

Les også

Her er fem grunner til å bli klimaoptimist

Norge har alle forutsetninger for å klare omstillingen som ligger foran oss. Arbeiderpartiet vil videreføre 40 års politikk ved å legge til rette for et stabilt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen, samtidig som vi stiller krav til at vi gir kraftfulle bidrag til å redde verdens klima.

Et uttrykk for det er at vi setter ned et eget klimapanel som skal utfordre oss og komme med nye forslag.

Les mer:

Les også

  1. Norge henter opp mer olje enn ventet

  2. «Taperen» Statoil har siden børsnoteringen gitt aksjonærene en avkastning på nær 400 prosent

  3. Norsk sokkel trenger økt konkurranse

  4. Spår betydelig mer ulikhet fremover

  5. Støre møter motbør fra uventet hold

Les mer om

  1. Debatt