Ledere er ikke tause | Simen A Johannessen

  • Simen A. Johannessen

Næringslivsledere ser ofte liten verdi i polemikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens Veslemøy H. Østrem etterlyser 26. juli norske topplederes deltagelse i den offentlige samtalen. Hun mener de er skuffende tause typer. Hun ber dem ta større risiko og mener de må leve med at det de sier, kan provosere.

Østrem har helt rett i at det som skjer i næringslivet, i stor grad påvirker det norske samfunnet. Så hvorfor har vi ikke flere som Christian Ringnes og Petter Stordalen, som Østrem trekker frem i sin kommentar?

Tre hovedgrunner

Min erfaring med norske toppledere tyder på at det er tre hovedgrunner:
For det første er norske medier, med noen unntak, ikke veldig opptatt av det som skjer i næringslivet. Redaksjonene er blitt mindre og næringslivsstoff er prioritert ned. Når næringslivet er toppsaken, er det oftest knyttet til kriser eller skandaler. Det lederne brenner for, har ofte ikke en tydelig nok nyhetsknagg for journalister.

Simen A Johannessen.

For det andre har alle mediene beveget seg i tabloid retning med større fokus på person og drama. De færreste toppledere søker oppmerksomhet rundt egen person ut over det som følger av posisjonen.

For det tredje, og kanskje aller viktigst, er samfunnsdebatten som pågår i mediene veldig profesjonalisert. Det er mange mennesker fra politikk og organisasjonslivet som nærmest lever av å debattere. De kan spillet, de kan de retoriske grepene og de er opptatt av å vinne debatten mer enn å belyse et tema. Næringslivsledere ser ofte liten verdi i denne typen polemikk.

Tenker seg godt om

I sum gjør dette at næringslederne tenker seg godt om før de stikker ut hodet i mediene. Det står ikke på vilje eller evne, men heller en vurdering av hvor stor del av arbeidstiden det er hensiktsmessig å bruke på dette.
I tillegg er det viktig å huske at det pågår mange interessante samfunnsdebatter i andre fora enn mediene. Her er næringslivslederne sterkt representert. De holder presentasjoner, er i møter, deltar på konferanser, noen er aktive i sosiale medier etc.

Norske toppledere er ikke tause selv om de ikke er på fornavn med journalistene i Dagsnytt 18-studioet.