Debatt

Jeg ønsker meg kristne politikere som ikke unnskylder Bibelen | Ole Gramstad Jensen

  • Ole Gramstad Jensen
    Oslo
Velgerne er usikre på hvor viktig ekteskapsspørsmålet egentlig er for Kristelig Folkeparti, skriver innleggsforfatteren etter den siste tids debatt om partiets holdning til homofil vigsel.

Som kristen ønsker jeg kristne politikere som ikke lar seg presse tilbake i et hjørne eller inn i en sirkel.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er et paradoks i ordets rette forstand når fire høyt respekterte pastorer, samt generalsekretæren i Misjonskirken, skriver et støtteinnlegg for en bestemt politiker i et bestemt politisk parti, og hovedbudskapet er at man må skille mellom kirkens og politikkens sfærer. Ved å skrive dette innlegget trår de nettopp ut av kirkens sfære og mener noe om politikkens. Det er selvsagt ikke noe galt i dette, men det illustrerer at pastorene målbærer et litt forenklet bilde.

Les også

Leder i kristen tankesmie mener KrF mangler retning

I støtteinnlegget tar pastorene til orde for et skarpt skille mellom «politikkens sirkel» og «kirkens sirkel». Som alle analogier, så kommer også denne litt til kort i møte med virkeligheten. For dersom et kristent parti hadde hatt rent flertall på Stortinget, så ville det vel vært et mye mindre gap mellom disse sirklene, og motsatt: i Iran er avstanden betydelig.

Kristen samfunnsinnflytelse

Loren Cunninghams Verdens viktigste bok anbefales. Den tar for seg hvordan samfunn – herunder vårt eget – er blitt radikalt forandret av kristen samfunnsinnflytelse. Hans Nielsen Hauge spilte en uvurderlig rolle i dette, og jeg mistenker at han ikke hadde gitt sin tilslutning til pastorenes sirkler.

Les også

Over 200 utmeldinger i KrF siden Bekkevold viet homofilt par

En baptistpastor i Montgomery, Alabama nektet å kjenne sin plass. Utrettelig arbeidet han for sine brødre og søstres rett til å bli betraktet som likeverdige. Han talte og ba. Skrev innlegg og agiterte. Han marsjerte ut av den indre sirkelen, gjennom den ytre og over i evigheten. Kun et attentat kunne stoppe Martin Luther King jr.

Børre Knudsen trådte også ut fra kirkens sirkel og ble stående alene i abortkampen. Spottet, latterliggjort og landsforvist.

Velgerne er usikre på KrF

Som kristen ønsker jeg kristne politikere som ikke lar seg presse tilbake i et hjørne eller inn i en sirkel. For den indre sirkelen kan vise seg å bli svært trang. Jeg ønsker meg kristne politikere som ikke unnskylder Bibelen og løfter den ut av politikkens sfære. Nei, vi trenger politikere som gjør det motsatte.

Les også

Hareide etter strid rundt vielse av homofilt par: – Jeg har nok undervurdert denne saken

Ut fra pastorenes tilnærming vil kirken måtte akseptere en utvidelse av abortgrensen til 24 uker. Dette fordi spørsmålet hører hjemme i «politikkens sirkel».

I forlengelse av dette vil Kristelig Folkeparti ikke kunne legge seg opp i om en tillitsvalgt, som er lege, velger å utføre slike aborter. KrF er jo ikke noe sykehus og kan følgelig ikke mene noe om en leges utøvelse av sin legegjerning. Jeg tror en slik tilnærming ville møtt betydelig motbør, også blant de mer liberale i KrF.

Og det er derfor velgere nå er usikre. Hvor viktig er egentlig ekteskapsspørsmålet for KrF?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Religion
  2. Hans Nielsen Hauge
  3. Martin Luther
  4. Knut Arild Hareide
  5. Homofili
  6. Likekjønnet ekteskap