Kort sagt, onsdag 22. august

Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Undergraver demokratiet

Man kan mene hva man vil om sammenslåingen av Troms og Finnmark, men hvis Stortinget tar denne saken opp på ny og omgjør vedtaket, kommer jeg til å sette i gang en folkeaksjon neste gang Stortinget vedtar noe jeg ikke liker. Får jeg over 75000 underskrifter, skulle det holde.
Dette er ikke rettet mot Finnmarks befolkning, men mot de stortingspolitikerne som ikke ser at de undergraver Stortingets betydning og demokratiet, når de ikke bøyer seg for et flertall.
Egentlig er jeg imot skatter. Hvem er med meg? (Foreløpig en fleip.)

Ingelin M Hoff Larsen, Bergen


Det sa jeg ikke

Jeg setter pris på at Aftenposten kommenterer SVs politikk, og er ikke redd for uenighet med avisens leder. Men torsdag 17. august brukes jeg som stråmann.

Her kan vi lese: «I partilederdebatten i Arendal uttalte for eksempel SVs Audun Lysbakken at færre timer og flere som deler på jobbene, er svaret på utfordringen med for få utførte timeverk». Men det sa jeg ikke. Jeg sa derimot at det kunne være løsningen på en helt annen utfordring, nemlig at teknologiske utviklingen kan føre til færre jobber i framtiden.

Bakgrunnen for partilederdebatten var en analyse fra PR-byrået Zynk som viser at folk frykter at roboter i fremtiden skal overta jobbene deres. Det var dette NRK utfordret oss på. Mitt svar var blant annet at vi må dele på jobbene. Fruktene av ny teknologi må komme alle til gode, og med økt produktivitet kan vi leve litt mer og jobbe litt mindre. Det har skjedd tidligere når ny teknologi har erstattet jobber, og derfor er kortere arbeidstid en realistisk framtidsvisjon.

Statsminister Erna Solberg ser annerledes på fremtiden, nemlig at vi vil mangle arbeidskraft. Om utfordring i fremtiden blir mangel på arbeidskraft eller mangel på arbeid, er en stor og viktig diskusjon, der ingen av oss har fasit. Uansett er SV enig i at flere må få mulighet til å jobbe.

Aftenposten vil at «flere frivillig deltidsarbeidende kvinner må jobbe heltid», og at «flere unge menn må fullføre fagopplæring». Men hva med å begynne å gi noen av de ufrivillige deltidsansatte kvinnene mulighet til å jobbe mer, slik SV har foreslått? Eller sørge for at de unge mennene som har fullført fagopplæring, ikke står uten jobb på grunn av sosial dumping og bemanningsbyråer.
Men det var altså ikke tema i debatten i Arendal. Dermed bygger

Aftenpostens leder om medienes feiltolkning av statsministeren på en feiltolkning av SV.

Audun Lysbakken, partileder, SV

Akademia må ha tillit

Aftenposten publiserte fredag en artikkel som beskriver en verden av falske publikasjoner, snyltetidsskrifter og ikke-eksisterende konferanser. Dette er forhold vi var kjent med, men omfanget og alvorlighetsgraden er skremmende. Akademisk frihet og ansvar er kjerneverdier for universitetene. Uten disse verdiene kan vi ikke forvalte vårt samfunnsoppdrag.

Vår viktigste oppgave er å utvikle kritisk tenkende, kunnskapsrike kandidater. Forskningsbasert utdanning er fundamentet for hele vår virksomhet. Vi skal også bidra med uavhengig forskning, med data, undersøkelser og analyser. Vi skal dele funn, problemer og tvil med offentligheten. Det innebærer at våre forskere må kunne ta standpunkt, også på områder det er politisk strid om. Dialogen med samfunnet kan ikke være en separat aktivitet i etterkant av forskningen, men må være en integrert del av forskningen. Det vil bidra til å gjøre forskningen bedre og relevant for flere grupper. Det er viktig at kunnskapen tas i bruk og testes i en bred offentlighet.

Akademia har selvsagt ikke monopol på sannhet, men skal søke sannhet. Denne sannhetssøken har i mange perioder vært utsatt for stort ytre press, fra ulike makthavere. Vi registrerer nå at den også er truet innenfra. Dette går på tilliten løs, og tillit må akademia ha. Det er vår oppgave å holde hodet kaldt og fortsatt opprettholde en sterk akademisk kultur bygget på kvalitet, ikke kvantitet. Saken viser at publiseringsiveren kan ta overhånd. Vi skal jobbe for en sunn publiseringskultur, og derfor må publiseringsincentivene revurderes.

Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo