Urologer ved Aleris Helse: Ny og mer presis diagnostikk gir mindre overdiagnostisering av prostatakreft

Bildet viser en 3D-illustrasjon av kreft i prostata. Rundt 1000 norske menn dør av krefttypen hvert år.

Infeksjonsfaren reduseres ved å gå over til biopsier som ikke tas gjennom endetarmen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Rundt 1000 norske menn dør av prostatakreft hvert år. Mange menn står i fare for overdiagnostikk, skriver Vandvik og Heen om prostatakreft og PSA-testing i Aftenposten 12. november, og legger til at Aleris «tilbyr PSA-testing til menn som vil betale». Vi kan tåle et sleivspark, men synes ikke budskapet om at menn ikke skal ta PSA kan stå uimotsagt.

Den europeiske urologiforeningens retningslinjer (utarbeidet av urologer, kreftspesialister, radiologer og patologer) anbefaler at PSA-testing tilbys «menn med økt risiko for prostatakreft, dvs. menn over 50 år og menn over 45 år med prostatakreft i familien». Overdiagnostikk og overbehandling er en utfordring. Samtidig som vi ikke vil behandle den «snille» kreften, ønsker vi å finne og behandle aggressiv prostatakreft for å redusere antallet årlige dødsfall.

Ny og mer presis diagnostikk bidrar til å unngå overdiagnostisering. Aleris var først i Norge med å innføre MR-veiledede vevsprøver ved alle prostatabiopsier. På denne måten reduseres antall unødvendige vevsprøver. I Aleris har vi i 2017 registrert kreft i 70 prosent av våre vevsprøver. Av disse var 77 prosent intermediær og aggressiv type, altså sykdom som hos de fleste bør behandles. Hos dem som trenger en prostatabiopsi, er det viktig at dette gjøres tryggest mulig.

OUS har nylig gått ut med tall hvor 10–15 prosent av deres pasienter fikk blodforgiftning etter prøvetaking. I Aleris kjenner vi oss ikke igjen her heller: Ved siste gjennomgang hadde vi under 3 prosent sepsis.

Dette er likevel 3 prosent for mye. Derfor reduserer vi infeksjonsfaren ytterligere ved å gå over til biopsier som ikke tas gjennom endetarmen. Pasientene med «snill kreft» følges opp regelmessig, og får behandling ved tegn til sykdomsutvikling. Det gjør vi i Aleris for alle våre pasienter, både de vi utreder på vegne av det offentlige og de som betaler for undersøkelsene selv.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter