Ett sted må vi sette bremsene på. Det er ikke en menneskerettighet å eie hytte | Georg Fredrik Rieber-Mohn

Fra Høgevarde hytteområde i Flå kommune, der det nå pågår en storstilt utbygging.

Ordføreren i Flå kommune er på tynn is.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Ordfører i Flå, Tor Egil Buøen, må være dypt fornærmet over min artikkel 19. februar med hans kommune som eksempel på naturødeleggende hytteutbygging. Følgende er faktum: Det planlagte utbyggingsområdet representerer det siste større sammenhengende ubebygde område mellom Vassfaret og Hallingdal. Når ordføreren presterer å skrive at det siden 1960-tallet er bygget 300 hytter i området, er det derfor uriktig.

Det aktuelle utbyggingsområdet utgjør flere kilometer urørt natur mellom to eldre hyttegrender. Dette området blir nå rasert med veier og annen infrastruktur for 1800 høystandardhytter som strekker seg innover mot landskapsvernområdet Vassfaret. Dette kommer i tillegg til minst like store utbyggingsområder iverksatt av samme kommune i nordøstre ende av Norefjell.

Ikke menneskerett å eie hytte

Når en liten kommune på ca. 1000 innbyggere fritt kan gjennomføre slike enorme prosjekter, godt støttet av stor privat kapital, er det tid for å heve blikket og tenke overordnet og fremtidsrettet. Forlenger vi den trenden vi her er inne i, vil vi om få tiår stå overfor enorme ødeleggelser av villmarkspreget natur.

Og ett sted må vi sette bremsene på. Det er ikke en menneskerettighet å eie en hytte. Og det må være våre sentrale politikeres ansvar å tenke helhetlig og sette strengere rammebetingelser for kommunale utbyggingsprosjekter av den type jeg har omtalt.

Som jeg nevnte i min artikkel, er tendensen faktisk gått i motsatt retning, og kommunene har i praksis fått større selvstendighet. En forutsetning for en slik selvstendighet må være naturfaglig innsikt og evne til å planlegge mer fremtidsrettet enn til det som gir kortsiktig inntektsvekst. Antagelig vil situasjonen i så måte bli bedre når vi får store, sammenslåtte kommuner, som kan bygge opp gode fagmiljøer på flere områder og slik tiltrekke seg høyt kompetente personer.

Krydrer med usakligheter

Når jeg innledningsvis nevnte at ordføreren må være dypt fornærmet, skyldes det de usaklighetene han «krydrer» sitt innlegg med. Han skriver således at jeg «får hyttenaboer og konkurrenter til småviltjakten» og antyder med det at her ligger mitt motiv for å skrive om dette. Her er det uriktigheter i flere lag. Min hytte på ca. 40 kvadratmeter uten strøm ligger anslagsvis 8–10 km fra det aktuelle området.

Jeg har for mange år siden årlig hatt en til to dagers fuglejakt i området, men har ikke jaktet der de siste ti årene. Det er derimot grunneiere og sambygdinger av ordføreren som har gått mot utbyggingsplanene fordi de mener at elgjakten blir ødelagt. De er ikke blitt hørt.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.