Debatt

NRK skaper verdier, ikke lønnsomhet | Thor Gjermund Eriksen

  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef
Høy bruk og godt omdømme vitner vel om relativt god drift av NRK, skriver Thor Gjermund Eriksen.

Hvert år skriver Jan Lindh om NRKS dårlige økonomiske resultater. Svaret mitt er fortsatt det samme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tidligere medieleder Jan Lindh har skapt seg sin helt egen tradisjon. Hvert år, omtrent på denne tiden, skriver Lindh om NRKs dårlige økonomiske resultater. I Aftenposten 9. januar gjentar han budskapet.

Lindh mener at NRK, som et minimum, må ha et overskudd på mellom 230 og 270 millioner kroner for «(...) å kvalifisere til karakteren veldrevet mediebedrift». Det eneste nye med årets tekst er at den står i Aftenposten og ikke Dagens Næringsliv, slik den pleier. Lindh kan i hvert fall ikke beskyldes for å skifte standpunkt med alderen.

Jeg gjentar påminnelsen

Det er bare et drøyt år siden sist, men jeg ser meg dessverre nødt til å gjenta min påminnelse til Lindh: En institusjon som NRK er ment å bruke sine inntekter på innhold til publikum. Vårt oppdrag, som vi hvert år måles på, er å skape verdier for publikum gjennom innholdet vi tilbyr. NRKs «forretningsidé» er å dekke sosiale, kulturelle og demokratiske behov i det norske samfunnet.

Økonomisk lønnsomhet er hverken et krav eller et mål for en ikke-kommersiell allmennkringkaster som NRK.

Men vi skal selvsagt drive godt innenfor de økonomiske rammene vi har og det oppdraget vi er gitt. Omstilling, innovasjon og effektivisering er kontinuerlige prosesser i NRK. Fordi det er helt nødvendig for å kunne oppfylle oppdraget i en medieverden i rask og akselererende endring. Det lykkes vi ganske godt med.

Troner øverst på omdømme

Hver eneste dag bruker 85 prosent av befolkningen ett eller flere tilbud fra NRK. 68 prosent mener NRK er viktig for dem, og 82 prosent mener NRK er viktig for samfunnet, viser NRKs og TNS Gallups profilundersøkelse for 2017. Dette harmonerer godt med Ipsos MMIs årlige måling av et hundretalls bedrifters omdømme i Norge. På 2017-målingen troner NRK igjen aller øverst, som i 2016 og i 2015.

Høy bruk og godt omdømme vitner vel om relativt god drift av NRK.

2018 er det femte året på rad der NRK får en inntektsutvikling som ikke holder tritt med den generelle lønns- og kostnadsutviklingen.

Vi skal utnytte inntektene godt

De siste fire årene har NRK redusert bemanningen med 10–11 prosent. I 2018 må vi ytterligere ned med om lag 50 årsverk. I behandlingen av regjeringens stortingsmeldinger om NRK i 2016 og 2017, ble det slått fast at NRK fortsatt skal ha et bredt og mangfoldig oppdrag, og en finansiering som følger lønns- og prisveksten.

En negativ inntektsutvikling over flere år vil etter hvert svekke NRKs evne til å oppfylle oppdraget. Det vil gå utover tilbudet av norsk kvalitetsinnhold til publikum i Norge.

Jeg kan uansett love både Jan Lindh og alle dere andre at NRK også fremover skal utnytte de inntektene vi har på en mest mulig effektiv og god måte, til beste for publikum.

Kjære Jan Lindh, jeg er klar til å svare på dette innlegget også til neste år!

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Journalistikk
  2. NRK