Sylo Taraku skriver: Behold rasismeparagrafen

Norsk praksis har balansert godt mellom hensynet til ytringsfriheten og hensynet til våre internasjonale forpliktelser når det gjelder å bekjempe rasisme og diskriminering. Det bør vi fortsette med, mener innleggsforfatteren.

Venstres landsmøte vedtok å fjerne rasismeparagrafen. Det er det gode grunner til ikke å gjøre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Alle er enige om at ekstreme og hatefulle ideer bør utfordres, sogar bekjempes, i det offentlige rom. I denne sammenheng har rasismeparagrafen ikke vært en sovepute. Og det er heller ikke snakk om enten— eller.

Når Venstre sier at ytringsfriheten bør utvides, så antyder de at rasismeparagrafen representerer en illiberal innskrenking avytringsfriheten. Potensialet for å gå for langt er der, men hittil er straffelovens paragraf 135a blitt anvendt svært sjelden og svært restriktivt.

Det virker som om Venstre i sin argumentasjon har ytringer som fremsettes som en del av det offentlige ordskiftet i tankene. Rasismeparagrafen bør ikke misbrukes for å kriminalisere politiske meningsmotstandere. Likevel finnes det situasjoner der det foreligger særlig tungtveiende momenter som tilsier at rasistiske ytringer bør slås hardt ned på, også via rettssystemet.

To eksempler:

1: En dørvakt i Oslo ble gjentatte ganger og høylytt kalt for «jævla neger» og «jævla svarting». Han som fremsatte disse hatefulle ytringene spurte vaktlederen «hvorfor tillates negre å jobbe i Norge og hvor lenge han hadde tenkt å la en neger styre døren til utestedet.» Høyesterett fastslo i 2012 at tiltaltes utsagn innebar en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. De la også vekt på hans oppfordring til diskriminerende handlinger.

2. Nylig ble det i Drammen reist tiltale etter rasismeparagrafen mot en nordmann som kom med rasistiske utsagn mot to personer med minoritetsbakgrunn som ble kalt for «jævla svartinger» i det han holdt kniven mot halsen til den ene og sa at han skulle drepe ham eller begge dem.

Balanserer ytringsfrihet og rasisme

Ingen av disse to eksemplene handler om offentlig debatt der rasistiske/hatefulle ytringer kan bekjempes med gode motargumenter, slik som (Unge) Venstre mener er eneste veien å gå.

Det at rasismeparagrafen sjelden benyttes i rettssystemet, bruker Venstre som et argument for å fjerne paragrafen, når det snarere er et argument for å bevare den.

Norsk praksis har balansert godt mellom hensynet til ytringsfriheten og hensynet til våre internasjonale forpliktelser når det gjelder å bekjempe rasisme og diskriminering. Det bør vi fortsette med.

Twitter: @SyloTaraku

Fortsett debatten på Facebook og Twitter