Debatt

Elevene skal få makt til det meste i SV-skolen. Bortsett fra å velge vekk SV-skolen | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse | Daglig Leder I Svenssonstiftelsen

Tendensen til å ta fra læreren mer makt og styring i klasserommet på bekostning av noen vage tanker om elevdemokrati, er allerede gått for langt i norsk skole, skriver Halse. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Når disiplin og krav erstattes av elevenes vilje, er det de svakeste elevene som rammes hardest.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

SV prøver å løfte opp kamp mot forskjeller som en hovedsak før valgkampen.

Det er godt tenkt, men det kan virke som om de som har jobbet med skoledelen av programmet, har gått glipp av beskjeden.

Vil gi større innflytelse til de ressurssterke

Programutkastet inneholder noen sympatiske formuleringer om mer praksisnær undervisning og satsing på læreplasser for yrkesfagene. Utover det er det mye gjenkjennelig SV-politikk, skreddersydd for akademikerbarn.

Det er en grunn til at noen er elever og andre lærere

Elevdemokratiet skal satses på ved å gi økt innflytelse til de tillitsvalgte. Et mindretall er ikke fornøyd med denne formuleringen og vil vise elevdemokrati i praksis ved å la elever være med i ansettelsen av nye lærere.

Ifølge forslaget er det nemlig «elever som vet best hva de trenger for å lære mer».

Det siste er selvsagt feil.

Det er en grunn til at noen er elever og andre lærere, men det vil være en ekstremt treffsikker metode for å gi de mest ressurssterke elevene enda større innflytelse i undervisningen enn det som allerede er tilfellet.

De som sliter overkjøres av de karakterkåte

Flertallet i programkomiteen er heller ikke fremmed for å mene at læreren ikke er i stand til å styre undervisningen og foreslår at skoleklasser skal kunne kreve anonym retting av prøver. Men bare hvis «klassen sammen ønsker det».

Litt av poenget med å gidde å legge inn prøver før eksamen er for at lærerne skal kunne gi personlige tilbakemeldinger underveis.

Det er lett å se for seg at mange som sliter i faget og virkelig trenger personlige tilbakemeldinger, vil overkjøres av mer karakterkåte medelever som føler seg urettferdig behandlet.

Flertallet i programkomiteen er ikke fremmed for å mene at læreren ikke er i stand til å styre undervisningen

SV-lærere som skal på landsmøtet kan trolig med et visst hell påpeke motsetningene mellom tillitsreformen partiet foreslår for lærerne og den økte elevstyringen det legges opp til.

Rammer de svakeste hardest

Tendensen til å ta fra læreren mer makt og styring i klasserommet på bekostning av noen vage tanker om elevdemokrati, er allerede gått for langt i norsk skole.

Når disiplin og krav erstattes av elevenes vilje, er det de svakeste elevene som rammes hardest.

De med fulle bokhyller hjemme vil klare seg godt, uavhengig av hvordan skolehverdagen organiseres.

Verst av alt: forslag om obligatorisk skole opp til 18 år

Verst av alle forslagene er allikevel forslaget om å gjøre skolen obligatorisk for alle under 18 år.

Skal man først gå i retning av å basere skolen enda mer på premissene til familier med lang akademisk utdannelse, bør man i det minste ha anstendighet til å la dem som virkelig ikke vil, få slippe.

All den tid SV også er motstander av fraværsgrensen i skolen, fremstår forslaget om obligatorisk videregående ekstra spesielt. Man skal med andre ord måtte gå på skolen, men man slipper å møte opp.

Man skal med andre ord måtte gå på skolen, men man slipper å møte opp

For resten av skolen handler programutkastet stort sett om flere ting inn i skolen. Fysisk aktivitet, flere lærere, mat, «mer praktisk og variert» læring, leirskole, elevdemokrati, flere timer på skolen.

Enkelte sympatiske punkter, men til dels avslørende at det ikke sies noe om hvordan man skal heve nivået på helt grunnleggende ferdigheter utover et generelt punkt om «tidlig innsats».

Kampskrift for ressurssterke

Programutkastet fremstår mer enn noe annet som et kampskrift for ressurssterke middelklasseunger og deres foresattes dominans i norsk skole, mens det som trengs er det motsatte.

Det som trengs, er en skole som tar utgangspunkt i situasjonen til dem med dårligst forutsetninger for å lykkes i dagens system.

Klarer ikke landsmøtet i SV å vedta noe slikt, får vi i det minste håpe de klarer å kvitte seg med forslaget om å tvinge alle gjennom kvernen.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer fra Internrevisjonen? Her er noen forslag:

Les også

  1. Regjeringen våger ikke ta de viktigste grepene mot boligprisvekst | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  2. Arbeiderpartiet bør strekke ut en hånd til arbeidsledige uten høyere utdanning | Andreas C. Halse

  3. Regjeringen bør innføre en dobbel handlingsregel | Anne Siri Koksrud Bekkelund

  4. Hijabforbud er viktig symbolpolitikk | Andreas C. Halse

Les mer om

  1. Skole
  2. Sosialistisk Venstreparti (SV)
  3. Fraværsgrense