Debatt

Alder ingen hindring? | Dag Terje Andersen

  • Dag Terje Andersen, arbeidslivspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
I en tid hvor vi burde tenke ut gode løsninger for å holde på våre eldre arbeidstagere, velger Høyre å fjerne det ene generelle virkemiddelet som gjelder alle eldre arbeidstagere, skriver Dag Terje Andersen (ap). Bildet viser to godt voksne herrer i sving på hver sin side av disken i en Narvesenkiosk.

De fleste er enige om at flere skal stå lenger i jobb. Da kan vi ikke fjerne de få tiltakene som har dette som mål, slik Høyres programkomité går inn for gjennom å fjerne den ekstra ferieuken for seniorer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi trenger tvert imot flere aktive tiltak som gjør det mulig for eldre mennesker å gå på jobb litt lenger.

Høyrepolitikerne Astrid Nøklebye Heiberg og Kristian Tonning Riise skriver i Aftenposten 13. september at eldre i arbeid er nøkkelen til fremtidens arbeid. Dette er alle enige om.

Dag Terje Andersen

Problemet er at Høyres arbeidslivspolitikk gjør det tyngre å være eldre arbeidstager.
Det viktigste for at flere skal stå lenger i jobben er at det lønner seg å jobbe, noe som var målet med pensjonsreformen. Den gir nå god effekt, spesielt i privat sektor. Partene vært villige til å diskutere tjenestepensjon i offentlig sektor, men dette stoppet opp når regjeringen avviser reel forhandlingsrett for partene.

Fjerner virkemidlene

Det andre kjernepunktet for å sikre at folk skal klare å stå lengre i jobb er et godt og ryddig arbeidsliv. Også her har dagens regjering feilet gjennom å svekke arbeidsmiljøloven. I stedet for svakere vern og økt bruk av midlertidige ansettelser, trenger vi å styrke den seriøse og organiserte delen av arbeidslivet.

Les Trine Eilertsens kommentar om NHOs sluttpakker:Les også

Kristin Skogen Lunds nødvendige selvmotsigelse | Trine Eilertsen

Høyre vil kutte den ekstra ferieuka for arbeidstagere over 60 år og bygger opp en retorikk om at det er så mange ekstra goder for eldre arbeidstagere. Sannheten er at bare en tredjedel av arbeidstagerne jobber i bedrifter som har seniortiltak. Den ekstra ferieuka er et gode som faktisk gjelder alle eldre arbeidstagere.

Høyre vil kutte den ekstra ferieuka for arbeidstagere over 60 år og bygger opp en retorikk om at det er så mange ekstra goder for eldre arbeidstagere.

I en tid hvor vi burde tenke ut gode løsninger for å holde på våre eldre arbeidstagere, velger Høyre å fjerne det ene generelle virkemiddelet som gjelder alle eldre arbeidstagere. Det er i tråd med Høyres politiske tradisjon å kutte velferdsordninger. Men det er ikke klok politikk, hverken for eldre arbeidstagere eller for landet vårt.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Press for å endre AFP-ordningen i 2017. Dette kan bli forandret.

  2. Vi eldes, og vi dør. Men forskerne jobber med saken.

Les mer om

  1. Dag Terje Andersen
  2. Arbeidsliv
  3. Arbeidsmarkedet
  4. Eldre