Kraftmarkedet og politisk styring

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

spørsmål fra forfatter Jan Kjærstad om strømpriser velger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) «å fortelle en annen historie». Han konkluderer med at «strømmarkedet må styres politisk». Politisk styring betød på tidligere statsminister Einar Gerhardsens tid at det var nedfelt i Arbeiderpartiets program at vi skulle ha billig strøm fra utbygging av vannkraft. Senere fikk vi selskapet Nordel og hadde fortsatt nasjonal kontroll over kraftmarkedet. En viktig grunn til at dette fungerte, var at de nordiske markedene var likeverdige i størrelse og hadde en gunstig miks av vannkraft og termisk kraft.

Gjennom de nye kablene til England og Tyskland er vi blitt tilknyttet det enorme europeiske markedet tilsvarende flere tusen terawattimer og -år. Vår mulige eksport av vannkraft i nedbørrike år blir marginal, og utvekslingen skjer ikke på norske premisser.

Hva gjelder politisk styring i dag, burde reforhandling av kabelkontraktene prioriteres da dette vil gi resultater på kort sikt. Et mål kunne være å innføre restriksjoner for eksport av vannkraft avhengig av fyllingsgrad i magasiner. Støres medisin med mer kraft og mer nett vil bare ha virkning på det europeiske markedet. Jeg antar at vi snakker om et tiårsperspektiv før dette er i balanse.

Trond Westeren, sivilingeniør elkraft