E6 gjennom Gudbrandsdalen handler om noe langt viktigere enn hyttefolkets reisetid

Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse, understreker Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen. Bildet: E6 mellom Vingrom og Lillehammer.

Norge trenger etter hvert å doble eksporten for å opprettholde dagens velferdsstandard.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm mener at E6-prosjektet forbi Lillehammer er på «ville veier». Han argumenterer 19. januar for at veiprosjekter ikke lenger bør gå gjennom naturreservater. Det er vanskelig å være uenig i det siste. Men lokale forhold kjennes best av lokale myndigheter.

Slettholm tar blant annet «den sterkt truede knekkanden» til inntekt for sitt syn. Det er sikkert Slettholm knekkende likegyldig at det ikke finnes en eneste knekkand i Lågendeltaet naturreservat?

Det som derimot finnes langs hele dagens E6-trasé, er hekkende, trekkende og overvintrende fugler, som er årsaken til at store deler av området er vernet. Men akkurat i området hvor broen skal krysse, der oppholder de seg ikke. For verneområdet i Lillehammer er ikke isolert til Lågendeltaet, men strekker seg 13 kilometer gjennom kommunen.

Tunnelen leder bilene bort fra fuglene

Den utredede og planlagte traseen vil lede bilene inn i en 4 kilometer lang tunnel vekk fra tilholdsstedet til 90 prosent av fuglene. Det viser 15 år med planprosesser og utredninger til en milliard kroner samt utsiling av nærmere 30 alternativer.

Transportøkonomisk institutt anslår at antallet biler som vil passere Lillehammer om 20 år, har økt til 25.000. Minstekravet i veinormalen er 15.000. Belastningen for fugl, fisk og folk vil vedvare.

To vesentlige begreper blir sammenblandet i diskusjonen: samfunnsøkonomisk nytte og vesentlig samfunnsinteresse.

Belastningen for fugl, fisk og folk vil vedvare

Samfunnsøkonomisk nytte er ment som et verktøy for politikere og beslutningstagere for å kunne vekte ulike samferdselsprosjekter opp mot hverandre. Det skal derimot ikke inngå som grunnlag i saksbehandling.

Miljødirektoratet ser ikke helhetlig på inngrepsområdet, og i realiteten overprøver de dermed landets øverste politiske organ. Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse.

Eksportvarer må transporteres

Diskusjonen om E6-byggingen gjennom Lillehammer har fortont seg som en kamp der fugl, folk og fisk ofres på prinsippenes altertavle. Vernet må ikke hindre det som er vernets formål: hensynet til fuglene.

Lågendeltaets naturreservat (Våløya) er ellers et kunstig naturreservat. Det er blitt til som et resultat av vannkraftproduksjon fra dalen, der heving og senkning av vannstanden i Mjøsa har ført til en menneskeskapt mudderbank. Det er dermed ikke et urørt naturområde, som Slettholm nevner, men et resultat av menneskets behov for strøm.

Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse

Slettholm later til å redusere oppgraderingen av Europaveien gjennom landet til å handle om at «hyttefolket går glipp av kortere reisetid til både Hafjell og Kvitfjell».

E6 gjennom Gudbrandsdalen handler om noe langt viktigere: at en vesentlig del av norske eksportvarer kan transporteres. Og for at oljen kan fases ut.

Etter hvert trenger dette landet å doble eksporten for å opprettholde dagens velferdsstandard. For hvis ikke E6 er en vei med status vesentlig samfunnsinteresse, hvilken er da det?