E6 gjennom Gudbrandsdalen handler om noe langt viktigere enn hyttefolkets reisetid

Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse, understreker Lillehammer-ordfĂžrer Ingunn Trosholmen. Bildet: E6 mellom Vingrom og Lillehammer.

Norge trenger etter hvert Ă„ doble eksporten for Ă„ opprettholde dagens velferdsstandard.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm mener at E6-prosjektet forbi Lillehammer er pÄ «ville veier». Han argumenterer 19. januar for at veiprosjekter ikke lenger bÞr gÄ gjennom naturreservater. Det er vanskelig Ä vÊre uenig i det siste. Men lokale forhold kjennes best av lokale myndigheter.

Slettholm tar blant annet «den sterkt truede knekkanden» til inntekt for sitt syn. Det er sikkert Slettholm knekkende likegyldig at det ikke finnes en eneste knekkand i LÄgendeltaet naturreservat?

Det som derimot finnes langs hele dagens E6-trasé, er hekkende, trekkende og overvintrende fugler, som er Ärsaken til at store deler av omrÄdet er vernet. Men akkurat i omrÄdet hvor broen skal krysse, der oppholder de seg ikke. For verneomrÄdet i Lillehammer er ikke isolert til LÄgendeltaet, men strekker seg 13 kilometer gjennom kommunen.

Tunnelen leder bilene bort fra fuglene

Den utredede og planlagte traseen vil lede bilene inn i en 4 kilometer lang tunnel vekk fra tilholdsstedet til 90 prosent av fuglene. Det viser 15 Ă„r med planprosesser og utredninger til en milliard kroner samt utsiling av nĂŠrmere 30 alternativer.

TransportÞkonomisk institutt anslÄr at antallet biler som vil passere Lillehammer om 20 Är, har Þkt til 25.000. Minstekravet i veinormalen er 15.000. Belastningen for fugl, fisk og folk vil vedvare.

To vesentlige begreper blir sammenblandet i diskusjonen: samfunnsĂžkonomisk nytte og vesentlig samfunnsinteresse.

Belastningen for fugl, fisk og folk vil vedvare

SamfunnsÞkonomisk nytte er ment som et verktÞy for politikere og beslutningstagere for Ä kunne vekte ulike samferdselsprosjekter opp mot hverandre. Det skal derimot ikke inngÄ som grunnlag i saksbehandling.

MiljÞdirektoratet ser ikke helhetlig pÄ inngrepsomrÄdet, og i realiteten overprÞver de dermed landets Þverste politiske organ. Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse.

Eksportvarer mÄ transporteres

Diskusjonen om E6-byggingen gjennom Lillehammer har fortont seg som en kamp der fugl, folk og fisk ofres pÄ prinsippenes altertavle. Vernet mÄ ikke hindre det som er vernets formÄl: hensynet til fuglene.

LÄgendeltaets naturreservat (VÄlÞya) er ellers et kunstig naturreservat. Det er blitt til som et resultat av vannkraftproduksjon fra dalen, der heving og senkning av vannstanden i MjÞsa har fÞrt til en menneskeskapt mudderbank. Det er dermed ikke et urÞrt naturomrÄde, som Slettholm nevner, men et resultat av menneskets behov for strÞm.

Stortinget har med sitt vedtak sagt at E6 er av vesentlig samfunnsinteresse

Slettholm later til Ä redusere oppgraderingen av Europaveien gjennom landet til Ä handle om at «hyttefolket gÄr glipp av kortere reisetid til bÄde Hafjell og Kvitfjell».

E6 gjennom Gudbrandsdalen handler om noe langt viktigere: at en vesentlig del av norske eksportvarer kan transporteres. Og for at oljen kan fases ut.

Etter hvert trenger dette landet Ă„ doble eksporten for Ă„ opprettholde dagens velferdsstandard. For hvis ikke E6 er en vei med status vesentlig samfunnsinteresse, hvilken er da det?