En ny og bedre finansiering for pasientene

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) annonserte tirsdag endringer i fastlegeordningen.

Regjeringen styrker grunnmuren i velferdssamfunnet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fastlege Kaveh Rashidi hevder 14. mars at en historisk fastlegesatsning på 720 millioner kroner ikke tilfaller pasientene. Det er en drøy påstand. Han tegner et karikert bilde jeg ikke kjenner meg igjen i, og som må korrigeres. Regjeringen styrker grunnmuren i velferdssamfunnet.

Et avgjørende punkt Rashidi hopper bukk over i vår helhetlige tilnærming til å stabilisere og styrke fastlegeordningen, er rekrutteringsmidlene for å øke kapasiteten. 200 millioner kroner skal sikre den såkalte nasjonale Alis-ordningen, som er utdanning for nye leger som skal bli spesialister i allmennmedisin. Vi ser allerede en positiv utvikling i rekrutteringen.

Pasientene skal få bedre oppfølging

Det er også påfallende at Rashidi takker regjeringen for lønnsøkning samtidig som han understreker at det unge leger ønsker seg, er mer tid til å ivareta både seg selv og pasientene sine. Det er nettopp dette vårt pasienttilpassede basistilskudd skal sørge for.

Over 80 prosent av legene jobber som selvstendig næringsdrivende. Denne omleggingen vil bidra til bedre og mer pasienttilpasset grunnfinansiering. Så vil det variere hvorvidt legene velger å bruke dette på å ansette mer hjelpepersonell, skape annen innovasjon i sin legepraksis, som Rashidi helt riktig påpeker er nødvendig, gå ned i listestørrelse eller dele jobben med flere leger.

Noen vil fortsatt velge å jobbe mye og vil da ta dette ut som økt inntekt til seg selv. For leger som er ansatt i kommunen, får dette ikke noen direkte innvirkning på lønnen. Men det vil gi kommunen bedre fleksibilitet og økonomi til å ansette flere leger eller annet hjelpepersonell – og dermed kunne gi legene en mer levelig arbeidshverdag.

Jeg ønsker å være tydelig på at hensikten med våre satsninger ikke er å øke lønnen til legene, men å sikre økt kapasitet og stabil fastlegedekning for alle pasienter – uansett hvor de bor.

Ett av flere kraftfulle grep

Rashidi viser også til at Legeforeningen er imot omleggingen til pasienttilpasset basistilskudd. De ønsker at alle leger skal få like mye penger pr. pasient på lister under 1000 pasienter – uavhengig av pasientens behov.

Da får samtlige næringsdrivende leger med 1000 pasienter eller mer på listen like mye penger uavhengig av jobben de gjør.

Det er både en forståelig og rasjonell posisjon for en forening som skal ivareta sine medlemmers interesser. Men det er ikke en farbar vei for å stabilisere og ruste fastlegeordningen for fremtiden.

Det pasienttilpassede basistilskuddet er første trinn på en flertrinnsrakett som setter retning over flere år. At vi allerede nå har styrket økonomien i fastlegeordningen, gir oss et langt bedre utgangspunkt når vi skal følge opp ekspertutvalgets råd om hvilke regulatoriske, organisatoriske og andre tiltak som er nødvendig for å gjøre ordningen mer bærekraftig.

Men det er ingen «quick fix» på et dypt, strukturelt problem. Vi kan ikke bare gjøre tingene riktig – vi må også gjøre de riktige tingene. Nå tetter vi sprekkene i grunnmuren og bygger for fremtiden.