Kjære politikere: Gå inn for mobilfri skole!

Mobilforbud vil gi lærerne det verktøyet de trenger for å kunne fokusere på fag i stedet for distraksjoner, skriver blant andre Maja Lunde, Ole Petter Hjelle og Mina Gerhardsen.

Det er på tide at politikerne lytter både til forskningen og til folket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvis noen for 20 år siden hadde fortalt oss at vi i fremtiden kom til å være så avhengige av en bitte liten datamaskin at vi ikke visste hvordan vi skulle leve uten, hadde vi trodd dem?

Hvis vi fikk vite at mange av ungene våre bruker denne dingsen opp mot 50 timer i uken, at programmene de særlig benytter seg av, er laget for å hekte dem til å bli sittende og stirre på skjermen og bombarderer dem med reklame, og at flere av programmene attpåtil overvåker alt ungene foretar seg, ville vi ikke tenkt at vi burde ha satt noen grenser?

Og ville vi ikke tenkt at denne dingsen i hvert fall ikke hører hjemme på skolen, som skal være både reklamefri og overvåkingsfri? Og hvor det skal være plass til lek og fysisk aktivitet?

Frustrerte lærere

Mobilfri skole er et enkelt tiltak som bidrar til mer fokus på fag i skolen og mer fokus på å være sosial og aktiv i friminuttene. Dessuten bidrar det til at barn og unge eksponeres for mindre kommersielt press gjennom skoledagen, slik skolen plikter å sørge for.

Det finnes mange frustrerte lærere som kjemper en daglig kamp mot distraksjonene fra mobilen, og mot avhengigheten de unge kjenner.

Mobilforbud vil gi lærerne det verktøyet de trenger for å kunne fokusere på fag i stedet for distraksjoner.

Det er videre mange eksempler på skoler som har innført mobilfri, og som er veldig fornøyde med ordningen. NRKs rektorundersøkelse viser at 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing.

80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen, noe som også bekreftes gjennom fersk forskning.

Og ikke minst, mange ungdommer er selv fornøyde med mobilfri skole.

Digital kompetanse handler ikke bare om å bli god til å bruke dingser. Det handler også om å lære seg å være sammen uten en skjerm og å bli bevisst på hvordan skjermen påvirker relasjoner mellom mennesker.

Når både fritid og skoletid er fylt av skjerm, hvor skal ungene våre da lære seg å se hverandre i øynene, kjenne hvor moro det kan være å herje, eller tåle at samtaler noen ganger går i stå?

Søvnmangel og mindre fysisk aktivitet

Aktivitetsnivået hos barn i Norge faller fra seksårsalderen. De største er stillesittende det meste av den våkne tiden i døgnet. Det rammer helsen deres, her og nå og i et livsperspektiv.

Med mobilfri skole kan ungene få en viktig pause og brukt friminuttene til å være i bevegelse og delta i lek. Ny forskning viser at mobilfri skole fører til mer fysisk aktivitet. Kanskje kan det også inspirere til mer mobilfri aktivitet utenom skoletiden, fordi leken fra friminuttet kan fortsette etterpå.

Det er voksnes ansvar å beskytte barns helse og læringsmiljø

Vi trenger en større samtale om barn og skjermbruk. Norske barn er mest på internett i Europa. Nå vet vi stadig mer om hva dette gjør med psykisk helse, særlig for jenter.

Forskere knytter økt skjermbruk til både søvnmangel og mindre fysisk aktivitet blant unge. Dette er et vanskelig landskap, men noe er enkelt: å få mobiltelefonene vekk fra den delen av ungenes hverdag som tilbringes på den viktigste fellesarenaen, skolen.

De fleste foreldre og lærere ønsker seg mobilfri skole. For de fleste forstår at det er best for ungene våre.

Det er ikke sikkert forbudet umiddelbart blir godt mottatt av alle 15-åringer, men det er voksnes ansvar å beskytte barns helse og læringsmiljø.

Røykeloven var heller ikke populær da den ble innført, men vi har vært takknemlige for den i ettertid. Det er på tide at politikerne lytter både til forskningen og til folket. Det er snart kommunevalg, og vi oppfordrer alle politiske partier til å gå inn for mobilfri skole.