Bry deg – si nei til politisk politi!

Politidirektør Benedicte Bjørndal kan ikke med troverdighet ta oppgjøret som må tas med vårt politiske politi, mener debattantene.

Det haster å gjenopprette tilliten til politiet. Det kan ikke skje uten ny ledelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Av de mange graverende forholdene som Rolleforståelsesutvalget har avdekket, er funnene i forsker Birgitte Ellefsens medieanalyse kanskje de skadeligste for tilliten til politiet. Beskrivelsen der av hvordan politiet i årevis har solgt inn tvilsomme nyhetssaker om økende narkotikabruk for å fremme en ruspolitisk agenda, bør få Språkrådet til å vurdere om begrepet «copaganda» endelig skal gis et norsk motstykke.

Ellefsens funn gjenspeiler også nyhetsbildet det siste året. Over hele landet har politifolk, skoleansatte, vektere og andre med tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) slått alarm om at ulovlig rusmiddelbruk plutselig er blitt normalisert. Skylden legges gjennomgående på Riksadvokaten og Høyesterett, som anklages for sniklegalisering.

Det er svært problematisk at politiet gir inntrykk av at ulovlig rus er normalt når dette ikke er tilfelle. Vi har snakket med flere unge det siste året som har bekreftet at kokain er utbredt, for så å innrømme at de kun har dette fra mediene og ikke har sett det selv. Dette misforholdet kan likevel endre seg, da overskriftene om normalisering kan bli en selvoppfyllende profeti.

Enda mer problematisk er det at vi har et politi som bruker mediene til å manipulere opinionen og virkelighetsoppfatningen vår for politisk vinning. Da slike medieutspill ble tema i en panelsamtale på Politihøgskolen nylig, nøyde politidirektør Benedicte Bjørnland seg likevel med å vise til ytringsfriheten – selv om hun kunne ha brukt sin ytringsfrihet til å ta til motmæle, og selv om hun fint kan nekte politiansatte å spre usannheter i uniform.

Det er nå på tide med et lederskifte i politiet. Ikke bare er det tvil om hvor ærlig Bjørnlands direktorat har vært om toppledelsens bånd til NNPF, men Bjørnland vil alltid bli husket som politidirektøren som gikk på Dagsrevyen for å protestere mot en historisk avkriminaliseringsreform to dager før den ble lagt frem. En slik politidirektør kan ikke med troverdighet ta oppgjøret som må tas med vårt politiske politi.

Ina Roll Spinnangr, daglig leder, Tryggere Ruspolitikk

Ingrid Gøranson, generalsekretær, Tryggere Ungdom