Debatt

Nav er avhengig av tillit fra brukerne. Men at digitalisering kan være feil strategi, der er jeg uenig | Sigrun Vågeng

  • Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør
Ja, vi legger opp til færre besøk som kan besvares bedre og raskere på nett og telefon. Så legger vi også opp til flere besøk som krever et møte mellom mennesker og som krever en godt forberedt saksbehandler, skriver innleggsforfatteren.

Vi kan ikke møte 2,8 millioner brukere ansikt til ansikt, men vi kan ha bedre møter med de menneskene som trenger oss mest.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Ja, vi legger opp til færre besøk som kan besvares bedre og raskere på nett og telefon. Så legger vi også opp til flere besøk som krever et møte mellom mennesker og som krever en godt forberedt saksbehandler, skriver innleggsforfatteren.

Nav må møte mennesker, skriver fastlege og professor Steinar Westin. Jeg er enig.

Han er bekymret for at tilliten til Nav kan svekkes når vi loser flere folk over på nett og telefon. Jeg kan følge hans bekymring, for vi er avhengig av tillit fra brukerne.

Men at digitalisering kan være feil strategi, der er jeg uenig.

Vi treffer dem som strever

Frem til 2030 forventer Statistisk sentralbyrå at den norske befolkning øker med 13 prosent og vi at antall Nav-brukere øker tilsvarende.

Innvandrerbefolkningen vil øke med 55 prosent, og Nav skal hjelpe flere som mangler norsk i arbeid.

Mange står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer, unge dropper ut av skole og har liten innsikt i egne plikter og rettigheter. Vi treffer dem som strever og trenger nødhjelp.

For å ha mer tid til disse menneskene, må vi som har enklere spørsmål og behov, over på nett og telefon.

Ja, vi legger opp til færre besøk som kan besvares bedre og raskere på nett og telefon.

Så legger vi også opp til flere besøk som krever et møte mellom mennesker og som krever en godt forberedt saksbehandler.

Ta legekontorene som eksempel. Vi avtaler legetime når vi er bekymret for helsen. Vi ringer når vi kun skal forlenge en kur.

Sigrun Vågeng.

Hvis alle møtte opp for å forlenge resepten, ville de viktigste møtene mellom lege og pasient fått dårlige kår.

Mange vil være digitale

Velferdsstaten er under press med en aldrende befolkning og lavere skatteinntekter. Nav kan ikke regne med økte budsjetter, selv om antall brukere øker.

Effektivisering trenger ikke bety dårligere service.

Westin skriver at en del av befolkningen trenger mer enn et skjema på nett. Ja, og vi vil bruke mer tid på dem. Men vi har også de som vil være digitale.

Mange kan og vil søke om dagpenger, alderspensjon og foreldrepenger digitalt og finne status i saken sin på nav.no.

Og hvis saken er mer kompleks, henter vi hjelp fra andre i Nav, slik en fastlege sender rekvisisjon til spesialisten.

Mange er digitale, men potensialet er langt større. Derfor hjelper vi folk som kommer til Nav-kontoret til å finne frem på nett.

Les også

Slik skal vi løfte ungdommen som står på utsiden | Anniken Hauglie

Nav-kontoret skal gi tett oppfølging til dem som trenger mest hjelp, ha tett kontakt med arbeidsgiverne og vise videre spørsmål som nav.no eller kontaktsenteret har de beste svarene og løsningene på.

For mange ansatte er dette en svært velkommen endring og helt nødvendig for å hjelpe dem som trenger oss mest.

Ventetiden på telefon må ned

Westin har dessverre rett i at ventetiden på telefon til Nav har økt, vi er nødt til å få den ned. Å ringe fremfor å møte opp skal spare brukernes tid.

Noen minutters ventetid er likevel raskere enn å dra til Nav-kontoret, men vi er ikke fornøyd. Derfor lærer vi opp flere ansatte på kontaktsentrene, og forbedrer tjenester på nav.no. Vi jobber for at ventetiden går ned.

Det er et mål for oss å kunne hjelpe flere på en bedre måte.

Vi kan ikke møte 2,8 millioner brukere ansikt til ansikt, men vi kan ha bedre, mer forberedte møter med de menneskene som trenger oss mest.

Derfor må vi andre hjelpes til å klare oss selv på nett og telefon.


På Twitter: @SigrunVageng

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag:

Les også

  1. Superstjerner frå Nav | Oddvar Vignes

  2. Det nytter ikke å være motivert og arbeidsvillig. Jeg har ingen sjanse som uerfaren i arbeidslivet. | Kristine Svendsen Buskum

  3. Kjære dagpengemottager: Jeg skulle gjerne hjulpet deg, men jeg har ikke tid

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Nav
  2. Digitalisering