Ikke lurt å fly mindre | Torbjørn Lothe

  • Torbjørn Lothe
Et SAS-fly tar av fra Gardermoen.

Luftfarten er den eneste av transportmidlene som er underlagt en effektiv klimagassregulering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, vil gjerne kjøre tog til Oslo.

Nå har han og øvrige universiteter sagt opp reisebyråavtalen med Difi. Difi ville nemlig ikke stille strenge nok miljøkrav, ifølge Olsen, som skriver:
«Ved for eksempel å stille krav om klimanøytralitet når Difi forhandler statlige innkjøp, vil vi kunne bidra til solid reduksjon av klimagassutslipp samtidig som vi stimulerer til bærekraftig innovasjon hos våre leverandører.»

Om Olsen vil stille krav til klimanøytralitet hos alle underleverandører, er uklart, men at han ønsker å redusere antall flyreiser, er åpenbart.

Det er ikke så lurt, hvis han vil redusere klimagassutslippene i Europa.

Går etter planen

Luftfarten er den eneste av transportmidlene som er underlagt en effektiv klimagassregulering. Sammen med blant annet prosessindustrien og kraftprodusenter i EØS-området vil luftfarten i sum redusere utslipp av CO₂ med 43 prosent innen 2030. Det går etter planen.

Hvis Olsen og andre flyr mindre i Norge, vil andre bedrifter i Europa slippe ut tilsvarende mer innenfor kvotetaket. EUs system tvinger frem de mest kostnadseffektive klimatiltak.

Forklarer hvordan kvotesystemet virker

Hvis han vil lese mer om dette, anbefaler jeg NOU 2015:15 Sett pris på miljøet. Der har noen av de fremste professorene ved universitetene forklart hvordan EUs kvotesystem virker.

«Flyet går hyppig, tar kort tid og er relativt rimelig, toget konkurrerer dessverre ikke på noen av punktene», skriver Olsen.

Det er kanskje ikke så rart at Difi foretrekker at de ansatte i staten flyr?