Debatt

Retten til fødselspenger er lik for alle, men likevel ikke rettferdig | Paul Hagen Beaumont

 • Paul Hagen Beaumont
  Paul Hagen Beaumont
  Doktorgradskandidat, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Paul Hagen Beaumont mener at staten diskriminerer frilansmødre og setter deres barns helse i fare.

Navs regler gjelder for alle, men diskriminerer frilansere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er glad for at Nav engasjerte seg i min kronikk om hvordan regelverket diskriminerer frilansere. Imidlertid viser deres forsvar at de har misforstått poenget mitt. De skriver at «personer som arbeider i kreative yrker, behandles likt som øvrige yrkesgrupper».

Selv om dette høres vinnende ut, reflekterer det en vanlig misforståelse. Om en lov er rettferdig eller ikke avgjøres ikke av om den er lik for alle, men om den faktisk rammer på en rettferdig måte. Navs regler gjelder for alle, men diskriminerer frilansere.

Hva med skuespillere og dansere?

Navs prosedyrer med å basere foreldrepengene på inntekten de tre siste månedene før permisjon skiller seg ut i denne forbindelse. Det gir mening for fast ansatte, men straffer mødre som jobber uregelmessig. Ta bare skuespilleren eller danseren som må tvinges til å skaffe seg arbeid under syvende graviditetsmåned! En gravid kvinne som blir syk i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet, kan ta ut sykelønn, noe en frilanser ikke kan.

Paul Hagen Beaumont er PhD-kandidat i internasjonal politikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Dårlige regler kan endres

Disse eksemplene belyser hvordan en lov som gjelder alle, kan vise seg å være urettferdig i praksis. Det som er avgjørende her, er at det er mulig å lage regler som gjelder alle uten at de diskriminerer. En åpenbar løsning ville ha vært å basere foreldrepengegrunnlaget på et gjennomsnitt i løpet av et år.

Jeg setter pris på at Navs ansatte forsvarer praksisen, og jeg forstår også at Nav ikke har myndighet til å endre reglene. Tremånedersregelen ble innført av den blåblå regjeringen. Nå som farene ved deres politikk er kommet ut i lyset, burde de forandre på reglene. Slik det er nå, mener jeg at staten diskriminerer frilansmødre og setter deres barns helse i fare. Dårlige regler kan alltid endres.

 • Les tidligere bidrag i denne debatten:

Les også

 1. Paul Hagen Beaumonts kronikk: Det er et farlig hull i den norske svangerskapsomsorgen. Det hullet heter Nav.

 2. Kjersti Monland i Nav svarer: Nav har ansvar for at foreldre faktisk fyller vilkårene

 3. Lillian Skrede, Nav-ansatt: Jeg forstår din frustrasjon, far. Men la meg nyansere bildet.


Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Svangerskap
 3. Familiepolitikk
 4. Fødsel
 5. Nav