Debatt

Kort sagt, lørdag 1. august

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Kritikk av Aftenpostens oppfordring til å ta en psykologisk test på egen hånd. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ukritisk oppfordring til psykologisk testing fra Aftenposten

Etter at Trump tok Montreal Cognitive Assessment (MoCA©), har det vært interesse for innhold i testen. Likevel ble vi i Norsk psykologforening overrasket over at Aftenposten tirsdag morgen publiserte en lenke til MoCA© med oppfordring til å ta testen selv.

Med dette viser Aftenposten en potensielt skadelig uvitenhet om opphavsrett og korrekt bruk av psykologiske verktøy, som beskrevet i International Test Commissions retningslinjer. MoCA© er en kort screening for kognitiv svikt som kan gi en første indikasjon på behov for videre utredning.

Den er tilgjengelig på internett, men det fremgår tydelig fra testeier at bruk er forbeholdt fagfolk med kompetanse for tolkning av testen. Slike tester har stor nytteverdi, men spres de i befolkningen, svekkes verdien ved at testtakere kan ha kjennskap til innholdet og vite «riktige» svar.

Offentliggjøring av tester bidrar altså til redusert validitet og potensielt feilvurderinger. Det er den enkelte redaktørs ansvar ikke å bidra til uvettig spredning og misbruk av psykologiske tester. I fremtiden håper vi Aftenposten vil være seg dette bevisst.

Skrevet på vegne av testpolitisk utvalg i Norsk psykologforening:
Camilla Bärthel Flaaten, psykolog, master i kognitiv nevrovitenskap (medlem)
Mikael Julius Sømhovd, spesialrådgiver, ph.d. (sekretariatet)
Rudi Myrvang, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi (medlem)
Tanya Ryder, Psy. D., spesialist i barne- og ungdomspsykologi (leder)


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Psykologi