Debatt

Amerikanske styrker vil fortsatt øve i Norge | Frank Bakke-Jensen

  • Frank Bakke-Jensen
    Frank Bakke-Jensen
    Forsvarsminister (H)
Amerikanske soldater som i 2017 kom til Værnes for å øve under norske vinterforhold.

Amerikanske styrker vil videreutvikle sin trening og øving i Norge. Det er et positivt signal vi ønsker velkommen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forrige uke skrev Aftenposten at amerikanske elitesoldater reduserer sin tilstedeværelse i Norge, og at det er dramatisk for Norge. Det er en feilaktig fremstilling.

Det amerikanske marineinfanteriet (USMC) jobber med en langvarig og omfattende endring som også vil få konsekvenser for deres aktiviteter i Norge. Dette har vi en god dialog med amerikanerne om.

For Norges del innebærer det at USMC vil ha vesentlig færre soldater i Norge til daglig, men de vil fortsette å sende et betydelig antall soldater hit i forbindelse med øvelser. De skal øve sammen med norske styrker, med vekt på samhandling og utvikling av konsepter.

USAs forpliktelser til Norge

I tillegg opprettholder USMC sin forhåndslagring av forsvarsmateriell i Norge. Ordningen gjør at det er mulig for USMC å reagere raskt på kriser og stille opp dersom Nato trenger støtte.

Det lagrede utstyret må kontinuerlig vedlikeholdes og tidvis oppgraderes for å være relevant. Noe av utstyret skal derfor moderniseres og byttes ut i tiden fremover. Dette understreker forpliktelsen USA og USMC har til Nato og Norge.

Regjeringen ønsker mer alliert trening og øving i Norge, og vi er positive til at USMC satser på videreutvikling av sin trening og øving i Norge. Når vi trener og øver sammen, styrker vi vår evne til å forsvare Norge og vår evne til å delta i NATO-operasjoner ute. Dette vil også bidra til å styrke USAs evne til å ivareta sine forpliktelser overfor Norge og Nato.

Aldri permanent stasjonert

Det er også viktig å understreke at amerikanske styrker aldri har vært permanent stasjonert i Norge, men at USMC har hatt en ordning med rotasjonsbasert øving og trening i Norge, i tråd med etablert norsk basepolitikk. USA reduserer derfor ikke en permanent tilstedeværelse, de gjør endringer i sin øving og trening i Norge.

USA er vår viktigste allierte, og forsvarssamarbeidet har vært tett i mer enn 70 år. Det gode forholdet vil fortsette fremover.

Les også

De ble beskrevet som en viktig sikkerhet for Norge. Nå forsvinner 700 amerikanske soldater.

  • Følg og delta i debattene hos Aftensposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Frank Bakke-Jensen
  3. USA