Svar til 35 smittevernansvarlige: Det må handle om saker, ikke personer

  • Gunnar Hasle
Den norske håndteringen av covid-19-pandemien har vært god, mener Gunnar Hasle.

FHI snakket om flokkimmunitet. Har artikkelforfatterne glemt det?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tilsvar til debattinnlegg i Aftenposten 2. september fra 35 smittevernansvarlige.

For det første er vi ikke noen trio, men tre av mange fagfolk som har vært kritiske til Folkehelseinstituttets håndtering av koronakrisen. Jeg vil derfor svare på vegne av meg selv.

Jeg har tidligere hatt stor tillit til Folkehelseinstituttet (FHI). Vendepunktet for meg var da FHI ikke kom med noen anbefalinger om reiseråd. FHI satset på ikke å stoppe, men forsinke epidemien nok til at helsevesenet ikke ble overkjørt, slik at man kunne få tid til å bygge opp kapasiteten. De kalte det å «flate ut kurven». Har de 35 artikkelforfatterne glemt dette?

Anbefalte ikke karantene

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening 27. februar påpekte jeg hvor farlig dette viruset så ut til å være, og at tallene fra Kina tydet på at det var mulig å stoppe viruset. FHI anbefalte den gangen ingen karantene ved innreise fra smitteområder. De la også opp til at smittebærere som ikke var alvorlig syke, kunne isoleres hjemme hos sin familie, selv om data fra Kina viste at de fleste ble smittet av familiemedlemmer.

Gunnar Hasle, lege

FHI snakket om at man etter hvert kunne oppnå naturlig flokkimmunitet, men det fantes ingen data som tydet på at det ville gå slik uten svært mange døde. Vi hadde ikke svar på antistoffundersøkelser fra befolkningsgrupper på den tiden, men det fantes data fra noen lukkede kohorter (cruiseskip og aldershjem) som tydet på at det var et mindretall som gjennomgikk infeksjonen uten symptomer.

Med de tilgjengelige dødelighetstallene kunne man regne ut at enten ville helsevesenet bli overkjørt, eller det ville ta mange år før man kunne oppnå flokkimmunitet. Har de 35 artikkelforfatterne glemt dette også?

Ventet i to uker etter nedstengningen

Da regjeringen stengte ned samfunnet 12. mars, fulgte de rådene fra «oss andre» mer enn FHI, som på sin side ventet i over to uker med å oppdatere sin strategiplan i tråd med regjeringens retningslinjer. Nedstengningen kostet mye for samfunnet, men man fikk slått ned epidemien. Dette kan ikke de 35 ha glemt.

Den norske håndteringen av covid-19-pandemien har vært god. Det mest kontroversielle nå er kanskje om man skal anbefale bruk av profesjonelle og hjemmelagde munnbind i gitte situasjoner der smitte kan overføres.

De 35 artikkelforfatterne går ganske langt i å trekke min og andres kompetanse i tvil. Selv har jeg aldri sagt at jeg er noen stor ekspert på smittevern, men jeg mener at jeg har kommet med velbegrunnede standpunkter i kronikker, intervjuer og debatter. Jeg er med i en norsk forskergruppe gruppe som arbeider med utvikling og utprøving av en covid-19-vaksine. Det er dette som ligger meg mest på hjertet nå. De jeg kjenner av de 35, er utmerkede fagfolk og kolleger jeg setter stor pris på. Debatten må handle om saker, ikke personer.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter