Kort sagt, onsdag 18. mars

Kornaviruset. Grønn omstilling. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hjelp oss å hjelpe! Hilsen sykepleierstudent

Kjære regjering, Norsk sykepleierforbund, universiteter og høyskoler. At både landet vårt og verden befinner seg i en krise, er det ingen tvil om. Det er mangel på ressurser, i form av både helsepersonell og utstyr, og dette kommer til å bli et enda større problem etter hvert som flere blir smittet, kommer hjem fra ferie og blir satt i karantene.

Nå kommer Bent Høie ut å ber landets helsestudenter melde seg til koronatjeneste. Samtidig sender Universitetet i Stavanger og andre universiteter i landet sykepleiestudentene sine ut i praksis. Dette vil si at sykepleiestudenter skal følge hver sin sykepleier i deres arbeid. En sykepleiestudent skal ikke bli brukt som enkeltpersonal i denne sammenheng. Én persons arbeid fordelt på to. Hvis studenten og sykepleieren skal inn til en pasient med potensiell smitte, må begge ha på smittevernsutstyr. Dette betyr at dobbelt så mye utstyr kan bli brukt for én persons arbeid. Er det ikke dette vi skal unngå nå?

De timene denne studenten er i praksisarbeid, vil være timer hvor studenten ikke kan hjelpe til der hvor det trengs en ekstra person, og faktisk få lønn for det. Lønn som en student sårt trenger. At studentene må i praksis og må gå på vanlig arbeid, i tillegg til å skrive alle dokumenter som forventes i praksisperioden og øve til eventuelle fremtidige eksamener, vil føre til at de blir utmattet.

Kjære regjering, Norsk sykepleieforbund og alle dere som styrer utdanningen vår. Hjelp oss, ta oss ut av praksis, la oss bidra på vår egen arbeidsplass eller hvor som helst det trengs. Gi oss betalt arbeid slik at vi klarer livets opphold vi og, for stipend er ikke nok for alle. Ikke send oss til plasser hvor vi ikke kan bidra som enkeltpersonell. Ikke misbruk ressursene vi har, la oss heller hjelpe til.

Regine Milwertz Rasmussen, Stavanger


NorthConnect i full panikk

Det er nå klart at det er flertall i Stortinget for å nekte NorthConnect konsesjon. Dette synes å ha utløst full panikk hos de kommersielle aktørene bak prosjektet. Erik Storelv fra NorthConnect skriver i Aftenposten 16. mars intet mindre enn at det å nekte NorthConnect konsesjon vil bryte med « ... fri handel, betydningen av eksport og verdiskaping.» Han spør så: «Hvorfor skal ikke produsenter av kraft ha samme mulighet for handel som andre bransjer?»

Svaret er enkelt: Vannkraften vår er basis for all annen næringsvirksomhet og er ikke en tilfeldig «vare» på linje med pizza, poteter, biler og sydenreiser. Vannkraften vår må derfor vurderes som en strategisk ressurs, helt avgjørende for norsk konkurransekraft. Det er nettopp den vurderingen våre politikere nå gjør, når de ikke vil la kraftbransjen få styre energipolitikken her i landet. Til sammenligning lar vi heller ikke legemiddelindustrien styre helsepolitikken eller våpenindustrien styre forsvarspolitikken.

De påstandene Storelv fremfører om klimaeffekt, eksportverdi og verdiskaping fra NorthConnect, er for øvrig stort sett fri fantasi.

Hogne Hongset, NorthConnect-motstander


Tiden for grønn omstilling er akkurat nå!

Elisabeth Holvik i Sparebank 1 påpeker i sin kronikk i Aftenposten 13. mars hvor avhengige vi fremdeles er av oljeinntektene våre. Kombinasjonen av oljeprisfall og full stopp i økonomien pga. koronaviruset bringer sårbarheten vår til overflaten og bør føre til at vi går fra å høyne ambisjonsnivåene til å høyne den faktiske omstillingstakten.

Avfall Norge foreslår derfor at myndighetene styrker bevilgningene til følgende, pågående utviklingsprosjekter i regi av ledende norske industribedrifter og kompetansemiljøer:

1. Pilotprosjektene for CCS på Klemetsrud og Norcem

2. Pilotprosjekter for utvinning av ressurser fra flyveaske

3. Pilotering og etablering av anlegg for innenlands gjenvinning av plast og tekstiler

4. Pilotering av erstatning av propan med biogass i industrien

5. Innføring av en nasjonal merkeordning for sortering av avfall på tvers av sektorer og virksomheter

Dette er alle prosjekter som understøtter sentrale, nasjonale målsettinger på klima- og miljøområdet, som vi med dagens omstillingstakt ikke ligger an til nå. Det er også prosjekter som er i tråd med EUs Green Deal og den nylig fremlagte handlingsplanen for en sirkulær økonomi. Vi støtter derfor Holviks oppfordring om ikke å la en krise gå til spille. Det er en tid for alt, og tiden for en grønn omstilling er akkurat nå.

Cecilie Lind, næringspolitisk direktør, Avfall Norge


Blanke ark

Jeg lurer på hvor mange som innerst inne følte på en viss lettelse da samfunnshjulene bremset 12. mars. Som i et trylleslag ble fulle kalendere til blanke ark. Og ikke kan de fylles igjen, heller, med det første. Det meste av organiserte aktiviteter er kansellert, og vi tvinges til å være sammen med oss selv og våre aller nærmeste. Kanskje er nettopp dette medisinen vi trenger mot dette jaget som livet er blitt. Og så får vi håpe det hjelper mot koronaviruset også.

Stina Reksten, statsviter, Oslo