Debatt

Kort sagt, lørdag 7. mars

Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oversett om CV

Å definere CV som skadelig for jobbsøkere, bedrifter og samfunnet er å overse den mentale prosessen jobbsøkeren går gjennom. Nicolai Kirkeng Vennerød fremstiller i Aftenposten CV som en oppramsing av uvesentlige fakta, uten å reflektere over hvordan den kan benyttes som utgangspunkt for utforskning av muligheter.
Viktige karriereferdigheter bygges parallelt med CV. Prosessen ruster den enkelte til å se sin egen kompetanse med mulighetsøyne, slik at de med trygghet vil kunne hevde at det er dette jeg vil og her jeg vil trives.

I arbeidet med CV oppnås kompetansebevissthet og refleksjon over egne behov. Den er en av mange puslebrikker som må være på plass når mulighetskartet legges. I kombinasjon med utforskning av interesser, verdier og beslutningsstrategi kan det å bygge sin egen CV styrke den enkeltes tro på egen verdi på arbeidsmarkedet.

Det handler nemlig ikke bare om å finne de beste kandidatene. Det handler også om å finne arbeid for dem som må redefinere egen kompetanse og tenke nytt.

Dersom CV nyttes rett, er den en visuell disposisjon for samtale.

Marilen Hagland

karriererådgiver og fagutvikler


Jukser med tall

Sivilingeniøren Kjell Erik Eilertsen skriver i Aftenposten at «Norge bør trekke seg fra Parisavtalen». Eilertsen opplyser at innlegget er skrevet som privatperson. Men når man vet at han er ansatt i TGS, som leverer tjenester til oljeindustrien, oser det av inhabilitet. Like ille er det at han jukser systematisk med tall. Jukset består i at han konsekvent regner i prosenter, ikke i absolutte tall. «I Norge var 68 prosent av energiforbruket utslippsfritt», skriver han. Så da trenger vi altså ikke å redusere våre utslipp?
Det er riktig at Norge fråtser i fornybar energi. Likevel er vi blant de land i verden som slipper ut mest CO2 pr. innbygger. For mens Norge har 0,66 promille av verdens befolkning, har vi 3,4 promille av verdens energiforbruk. De 32 prosent av vårt energiforbruk som stammer fra olje, kull og gass, utgjør altså vesentlig mer pr. innbygger enn resten av verden har til disposisjon fra alle kilder.

Ingeniøren underslår også at mens verden har et utslipp på 4,8 tonn CO2 pr. innbygger, har Norge et utslipp på 8,3. Kina har 7, og India har 2. (2018-tall.) Likevel peker ingeniøren på Kina og India og sier at så lenge de ikke kutter, trenger ikke Norge gjøre det heller.
Alle utslipp skjer lokalt. Leder av landsbyrådet i en liten kinesisk landsby kan si: «Landsbyen vår med 3.000 innbyggere har bare 0,00038 promille av verdens utslipp, så det spiller ingen rolle om vi kutter våre utslipp!» Sivilingeniøren flytter bare dette lokalsjåvinistiske argumentet til Norge.

Parisavtalen utgjør et forsøk på å skape en internasjonal dugnad for å bremse utslippene. Den er foreløpig svært lite effektiv, men det er den vi har. Vi er ikke tjent med å svekke den ytterligere for å ivareta våre egne, snevre og svært kortsiktige interesser.

Øyvind Kvernvold Myhre

fysiker og forfatter


Flere eldre er en stor ressurs!

Pensjonist Kåre Storvik på snart 90 år skriver i Aftenposten at de eldre er en ressurs, og ikke bare en utgiftspost for samfunnet. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Dagens eldre er friskere og sprekere enn gårsdagens eldre. Det gir oss muligheter. Mange eldre både kan og vil delta mer i samfunnet. Derfor handler regjeringens eldrepolitikk om langt mer enn sykehjemsplasser. Den handler først og fremst om at eldre er verdifulle bidragsytere i samfunnet og de må møtes med forventninger om å leve aktive liv. Min tidligere statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg la derfor frem strategien «Flere år – flere muligheter». Den inneholder konkrete tiltak for at eldre som ønsker det, kan stå lenger i arbeidslivet. Regjeringen har satt ned Råd for et aldersvennlig samfunn. Det ledes av Trude Drevland og skal være en pådriver for å slippe eldre til i alle samfunnssektorer. Alle landets kommuner er også i gang med eldrereformen Leve hele livet. Den skal bidra til at eldre kan leve aktive liv, og bruke sine evner slik de ønsker.
Storvik har helt rett i at eldre er verdifulle bidragsytere. Vi mener at dette er en ressurs som kan benyttes enda mer, hvis eldre får slippe til!

Bent Høie

helse- og omsorgsminister (H)


Ikke et angrep på fri kunst

Debatten om Kulturrådets fordeling av midler har skapt uenighet i kunstbransjen. Alexander Eik skriver at kritikken er et angrep på den frie kunsten. Nei, dette er ikke et angrep på den frie kunsten, men sponsingen av den.

Er det én ting vi kunstnere er opptatt av, så er det at vi skal være fri i den skapende prosessen. Men selv om Eik fremstiller det slik, er det ikke dette mange er kritiske til. Kritikken går på om all den frie kunsten skal betales av fellesskapet.

Om kunstnerne Vinge og Müller føler seg mobbet, er det beklagelig. Men kunstnere må tåle kritikk av kunsten, især når det kommer fra sponsorene selv, skattyterne. Det er en misforståelse at vi som er kritiske, ikke ønsker et fritt kunstfelt. Jeg er kunstner og brennende opptatt av kunstens autonomi, men det får stå på min regning.

Dette er ikke et angrep mot verdigrunnlaget til det frie kunstfeltet, jeg heier på fri kulturutfoldelse. Det gjør jeg i kraft av å tro at Vinge og Müller kan skape kunst av stor verdi, men uten min økonomiske støtte.

Nora Amalie Nesheim

kunstner


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.