Debatt

Kort sagt, tirsdag 24. mars

  • Debattredaksjonen

Eldre omsorgspersoner og behandling. TV-serien «Sigurd fåkke pult» og feminisme. Når man sier «forvente» i stedet for «vente». Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Får vi eldre omsorsgspersoner behandling ved smitte?

Vi er mange eldre som er nærmeste pårørende til noen med alvorlig sykdom. Når en ektefelle på 83 år har Parkinson og demens, blir den andre, om helsen er god nok, omsorgsperson hele døgnet. Det letter presset på kommunale sykehjemsplasser, som ellers er eneste alternativ.

I disse virustider føler nok mange av oss en utrygghet. Selvfølgelig er redselen for at den syke blir smittet størst. Men om den pårørende, omsorgspersonen, blir smittet, har da høy alder betydning for helsehjelpen de får?
Jeg tror jeg skal overvinne et virusangrep, selv om jeg er 82 år. Jeg er aktiv idrettsutøver, fikk med meg en «friuke» i Portugal i februar, med fem orienteringsløp på fire dager, før alle porter ble stengt. Trener nesten hver dag og har maksimalpuls over 140. Likevel, om behandling av helsepersonell blir nødvendig, kan jeg regne med fullgod behandling av et virusangrep, på tross av forholdsvis høy alder?

Inger E. Vamnes


En annerledes nødhjelpsoperasjon

Koronaviruset kan bli katastrofalt i Afrika. Det holder ikke med medisinsk nødhjelp. Like viktig er nødhjelp til bedrifter som rammes av akutt svikt i økonomien. For hver konkurs blir mennesker satt ut i arbeidsledighet og fattigdom, med få eller ingen støtteordninger. Afrika står i fare for å gå inn i en negativ spiral.

Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, har investert i mange bedrifter i Afrika. Flere er allerede hardt rammet, blant dem Marginpar, et veldrevet selskap som produserer blomster i Kenya og Etiopia og eksporterer disse til Europa. Over natten mistet de nær 100 prosent av inntektene som følge av korona. 3000 arbeidstagere står i fare for å miste jobbene sine. For å unngå oppsigelser går alle ansatte ned i 50 prosent stilling og halv lønn. Norfund bistår i forhandlinger med banker og jordeiere med mål om at Marginpar skal overleve. Flere av de afrikanske bankene Norfund har investert i, er også sårbare. Bankkonkurser vil gjøre at bankenes kunder, små og mellomstore bedrifter, mister mulighet til å få lån, som igjen fører til arbeidsledighet og fattigdom.

Beste medisin i denne krisen er tilførsel av langsiktig kapital. Gjerne sammen med aktive investorer som har gode råd og ekspertise. På samme måte som norske myndigheter nå setter inn støtteordninger for bedriftene, må vi bidra til at bærekraftige bedrifter i utviklingslandene overlever krisen. For som statsminister Erna Solberg sier: Det er billigere å gjøre strakstiltak for å beholde eksisterende arbeidsplasser enn å måtte skape alle arbeidsplassene på nytt etter at krisen er over.

Bedriftene i Norfunds portefølje står for over 300.000 direkte arbeidsplasser i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Som en ansvarlig eier vil vi gjøre vårt for at bedriftene og de ansatte kan komme gjennom krisen.
Verden er i en unntakstilstand. Nå må vi handle klokt for å opprettholde næringsliv og arbeidsplasser, både i Afrika og i Norge.

Tellef Thorleifsson, CEO Norfund


La Sigurd leve

Kjære Aurora. I engasjementet for likestillende premisser må gutta også med.
16. mars publiserte Aurora K. Nossen et innlegg i Aftenposten der hun hevdet at serien «Sigurd fåkke pult» underbygger antifeministiske holdninger: «Det er en degradering av kvinner, der det er fokus på at en gutt skal få seg noe.»

I et forsøk på å kritisere (ikke-eksisterende) kvinnefiendtlige overtramp, lykkes hun heller i å berøre utfordringer ved kjønnsrolleforventningene våre. Jeg tror ikke misogyni tilhører den mannlige kjødeligheten i denne serien, men at Nossen i sin kritikk mente å vise til forestillingen om at kvinnen er til for mannens blikk og nytelse: En idé mange industrier tjener godt på at vi internaliserer.
Men om ikke kravløse, selvutslettende «Sigurd» fortjener å pule, fortjener han i alle fall å bli hørt.

Jeg kjenner en som ikke orker å se denne serien, fordi den er for nær hans egen historie. Det forteller meg at den må eksponeres, respekteres, diskuteres. «Sigurd» må få leve som et symbol på manges realitet. Han må anerkjennes. Hvis ikke er jeg redd verre ting skjer ham.

Oda Sporsheim, student


Snakk for dere selv!

I NRKs nyhetssending fredag 13. mars konkluderte reporter Petter Oulie-Hauge med at «Vi må forvente at antall døde vil øke», mens kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i Dagsnytt Atten samme dag «forventet en betydelig skattesvikt» i tiden fremover. Jeg håper de begge blir skuffet!

Knut Gabrielsen, Trondheim

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Pleie og omsorg
  4. Nikolai Astrup
  5. Språk