Debatt

Bystyret tvinges til hastevedtak for ti milliarder om vannanlegg på Huseby | Margrethe Geelmuyden

 • Margrethe Geelmuyden
  Margrethe Geelmuyden
  Ullern bydelsutvalg (V)

Dette jordet i utkanten av Husebyskogen står sentralt i striden om utbyggingen av vannanlegg. Foto: Morten Uglum

Planen er for dårlig utredet. Fristen må utsettes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mattilsynet har satt Oslo bystyre under press ved å true med dagbøter på en million om ikke byens folkevalgte vedtar planen om vannanlegget på Huseby før utgangen av november. Mattilsynet må utsette fristen.

Trusselen er unødig maktbruk fra Mattilsynet. Den undergraver kommunens behov for grundige prosesser i forkant av en stor beslutning. Vi snakker om Oslos største utbyggingsprosjekt noensinne. For ti milliarder kroner skal et reservevannanlegg sprenges ut under Husebyskogen og fylles med vann i tunnel fra Holsfjorden.

Margrethe Geelmuyden representerer Venstre i Ullern bydelsutvalg.

For dårlig utredet

Med kniven på strupen må bystyret ta stilling til planen. Det kan umulig gå bra. Planen er for dårlig utredet og den ser bort fra to bydelers enstemmige uttalelser. Den mangler informasjon om alternative løsninger.

Bydelene har bedt om utredninger av konkrete, hensynsfulle løsninger som sparer mennesker for støy og som verner om grøntarealer og strandsone. Et enstemmig bystyre har oppfordret byrådet til å vurdere bydelens alternativer.

Ingen har protestert mot et vannanlegg på Huseby. Og som alltid ved store infrastrukturprosjekter må vi akseptere noe støy og ubehag fra graving, boring og sprenging i anleggsfasen.

Men når anleggsfasen betyr syv år med støy, og planen er å bygge ned grøntarealer som alle egentlig vil bevare, så må vi snu alle steiner etter bedre løsninger. Det har ikke Vann- og avløpsetaten, eller Plan- og bygningsetaten gjort.

Les også

Ny strid om Husebyskogen

Fristen må utsettes

Med trusselen fra Mattilsynet hengende over hodet blir det vanskelig for byrådet å utrede hensynsfulle løsninger. Derfor må Mattilsynet besinne seg og utsette fristen. Det kan umulig spille noen rolle om anlegget som har vært påtenkt i 60 år ferdigstilles et halvt år etter tiden i 2028.

Det viktige å sikre en god plan som setter grøntområder og folkehelse foran kortsiktige økonomiske interesser og som gir Oslos folkevalgte nok informasjon til å fatte en god beslutning.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Vann og avløp
 2. Mattilsynet
 3. Oslo
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. OSLO

  I fem år blir stranden en byggeplass. Bystyret fikk ikke alternativer.

 2. KOMMENTAR

  Må Oslos friområder gå med i drikkevannets dragsug?

 3. OSLO

  På Filipstad skal Oslo få ny motorveitunnel med seks felt på toppen.

 4. POLITIKK

  Oslo bystyre trekker støtten til Ullevål-nedleggelse

 5. OSLO

  Tar 5000 kr billetten for konferanse om fremtidens Filipstad

 6. OSLO

  Tre av fire regjeringspartier går imot egen regjering i sykehus-striden