Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning | Erik Førde

  • Erik Førde
Olafiagangen på Grønland.

Utviklingen på Grønland og rusreform. En sammenheng?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har fokusert på utfordringene på Grønland i Oslo og hva det gjør med nærmiljøet.

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Vil forslaget løse Grønlands problemer, eller vil det gjøre dem større?

Avkriminalisering av narkotika vil være en gavepakke til de som står bak organisert narkotikaomsetning.

Rusavhengighet er et onde

Etter mange år i påtalemyndigheten har jeg sett hva narkotikaavhengighet og kontakt med det såkalte rusmiljøet kan føre med seg. Men er Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere rett medisin for å hjelpe rusmisbrukere?

I tråd med den tenkning som har styrt norsk politikk knyttet til tobakk, at økt tilgjengelighet gir økt bruk, er det nærliggende å tro at det samme vil gjelde for narkotika. Jeg tror også mange ungdommer avstår fra bruk av narkotika fordi det er straffbart. Fjernes den barrieren, er jeg redd flere vil bruke narkotika.

Les også

Vaterlandsparken er perfekt for narkotikakriminalitet

Når salg av narkotika fortsatt skal være straffbart, vil kjøp av narkotika skje ved kontakt med et kriminelt miljø. De som selger narkotika, gjør det som kjent for profitt. De bruker harde metoder for markedsføring, rekruttering og inndriving. Slik sett er det stor forskjell på å handle øl på Rema og hasj på Grønland.

All erfaring viser at kjøpere fort kan komme i et avhengighetsforhold til sin leverandør, som leverandøren vet å utnytte. Det er nok av eksempler på rusavhengige som selger narkotika for å dekke gjeld eller finansiere eget bruk.

Les også

Slik skal Grønland og Tøyen løftes: Har pekt ut 22 prosjekter for å bedre nærmiljøet

Hvorfor vente?

Rusreformutvalget er tydelig på at deres forslag ikke gir noen nye oppgaver eller plikter til helse- og hjelpeapparatet og ikke nødvendiggjør noen styrking av dette apparatet. Hvis så er tilfelle – hvorfor tar da ikke helsemyndighetene ansvaret de allerede har og sørger for at de som er rusavhengige får den nødvendige hjelp og behandling?

Hverken avkriminalisering eller etablering av en kommunal rådgivningsenhet er en nødvendig forutsetning for dette.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter