Debatt

Kort sagt, fredag 10. januar

  • Debattredaksjonen

Aftenpostens musikkdekning. Straffebestemmelsen om hatefulle ytringer. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten – en kulturavis?

Urpremieren på «Draumkvedet – ein kyrkjeopera» av komponisten Ragnar Søderlind fant sted 6. januar i Uranienborg kirke i Oslo. Et stjernelag av sangere og musikere fremførte verket, som er en stor begivenhet i norsk musikkliv. Klassisk musikk omtales meget sjelden i Aftenposten. I disse dager fylles avisen med helsides omtaler av lokale skolerevyer. Avisens øvrige befatning med musikklivet dreier seg stort sett om pop og rock.

Med Trine Eilertsen som ny sjefredaktør har vi forventninger om en kvalitetsprofilering av kulturstoffet, med særlig tanke på klassisk musikk. Det klassiske musikklivet i Norge blomstrer som aldri før, men den ene konsertbegivenheten etter den andre forbigås i stillhet av Aftenposten.

Birgit Hoem, pensjonist


Ikke en «rasismeparagraf»

I en NTB-artikkel i Aftenposten om en høyesterettssak under straffelovens paragraf 185 betegner Nasjonal Institusjon For Menneskerettigheter (NIM)s spesialrådgiver Anine Kierulf straffelovens paragraf 185 som rasismeparagrafen. Som det med all tydelighet skulle fremgå av lovteksten er straffelovens paragraf 185 ikke en «rasismeparagraf», men en straffelovsbestemmelse om hatytringer. Det er ikke det samme.

Hverken straffelovens paragraf 185 eller forløperen til denne straffebestemmelsen, straffelovens paragraf 135 (a), først innført i 1970 som en konsekvens av Norges ratifisering av FNs Rasediskrimineringskonvensjon (ICERD) fra 1965, kan sies å være en «rasismeparagraf». Straffelovens paragraf 185 Hatefulle ytringer beskytter også borgere som er utsatt for hatytringer som følge av sin religiøse tilhørighet, homofile orientering og nedsatte fysiske eller mentale funksjonsevne. Det er følgelig beklagelig at både NTB, Aftenposten og NIM her bidrar til vedvarende forvirring om lovens målsetninger og virkeområde.

Sindre Bangstad, sosialantropolog, Forsker I, KIFO (Institutt For Kirke-, Religion og Livsynssforskning)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Aftenposten
  3. Klassisk musikk
  4. Trine Eilertsen
  5. Jus