Debatt

Kort sagt, tirsdag 16. juni

  • Debattredaksjonen

Bedriftenes kompetansebehov. Språkrådet om navn på regenter. «Ministry of truth». Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fagskoler og universiteter har ulike roller

I Aftenposten mandag påpeker Arne H. Krumsvik og Øystein E. Søreide at norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Men barometeret de refererer til, viser at etterspørselen særlig gjelder kompetanse på videregående og fagskolenivå. Gapet tettes ikke ved å endre finansieringen av universitetene.

NHO-barometeret er langt fra fulldekkende for å beskrive norsk arbeidsliv. NHOs medlemsbedrifter utgjør rundt 10 prosent av det totale antallet virksomheter i Norge og om lag 20 prosent av sysselsatte. For eksempel utgjør byggenæringen om lag en femtedel av utvalget i barometeret. NHO dekker ikke bank- og finansbransjen, og heller ikke helse eller offentlig sektor.

Undersøkelser som dekker andre deler av arbeidslivet, viser at universitetene og markedet er godt synkronisert. Universitetet i Oslos (UiO) arbeidsgiverundersøkelse fra 2016 (NIFU) viser at nesten alle arbeidsgiverne er svært fornøyde eller fornøyde med kandidatenes kompetanse.

Vår felles ambisjon må være at videregående skole, fagskoler og universitets- og høyskolesektor til sammen tjener samfunnets behov – på kort og lang sikt. Ved UiO samarbeider vi tett med arbeidslivet for å utvikle nye program og tilbud og med å justere innholdet i utdanningene vi tilbyr.

Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo


Frederik/Fredrik IX

Stig Andersen fra Indie Film kommer i Aftenposten 10. juni med flere uriktige påstander om Språkrådet og reglene for skrivemåten av navn.

I de offisielle skrivereglene for norsk er det slik at navn på avdøde regenter får norsk skrivemåte, men dette er ikke noe Språkrådet har funnet på. Denne tilpassingen av skrivemåten for regentnavn til eget språk er slik den «alltid» har vært i skriftspråktradisjonen, både for norsk og andre språk. En konge med navnet Frederik på dansk blir derfor til Frederick på engelsk, Frédéric på fransk, Friðrik på islandsk osv. Og altså til Fredrik på norsk (og svensk). På andre språk går denne praksisen mye videre og gjelder også andre kongelige og både levende og døde. I spanske aviser vil for eksempel prins William (Storbritannia) omtales som Guillermo.

Regelen for norsk ble fastsatt av Norsk språknemnd i 1963. Regelen gjelder ikke for norske regenter etter 1905.

Språkrådet mener selvfølgelig ingen ting om skrivemåten av navnet på privatpersoner. Det er heller ikke korrekt at Språkrådet har anbefalt at private varemerkenavn som iPhone skal standardiseres til Iphone. Endelig er det ikke slik at Språkrådet bruker tid på å fastsette skrivemåten av regentnavn. Poenget med fastsatte standarder er nettopp at det ikke skal gjøres avveininger i hvert enkelttilfelle.

Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet


«Ministry of Truth» etterlyses

Begynnelsen var faren til Pippi. Brått var han blitt sydhavskonge.
Nå bannlyses humoren til John Cleese, og Churchill skal ned fra sin pidestall.
Men vi kan ikke gi oss der. Det trengs ingen finkam for å fastslå at heller ikke Knut Hamsun holder mål. De forferdelige bøkene hans blir vi ikke kvitt, men løsningen ligger helt opp i dagen: En bevegelse ikke ulik vår tids aktivisme byttet i sin tid ut den jødiske forfatteren Heinrich Heines navn med betegnelsen «av ukjent forfatter» i både skolebøker og medier. Genialt. Og politisk korrekt. Tenk å få gjort Hamsun også ukjent!

Vår tid roper etter et «Ministry of Truth» slik dette beskrives av Orwell, der historien omformes fortløpende, der «war is peace» og «ignorance is strength».
La oss glemme at i «ukjente» Heines utsagn «dort wo man Bücher verbrennt, verbrennen man auch am Ende Menschen», kunne «Bücher» kanskje byttes ut med «Denkmäler».

Martin J. Eide, pensjonert høyskolelektor, Høgskolen i Bodø

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Språkrådet
  3. Arbeidsliv
  4. NHO
  5. universitetet i oslo
  6. Språk
  7. Navn