Fremtidens sykehus bør bygge på befolkningens behov, ikke direktørens gigantomani | Bjørnar Moxnes

  • Bjørnar Moxnes
De nye planene for Oslo Universitetssykehus innebærer oppsplitting av de samarbeidende akuttmedisinske miljøene på Ullevål, skriver innleggsforfatteren.

Befolkningens trygghet, ikke bunnlinjen, må legge føringer for helsetilbudet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Styreleder og administrerende direktør i Oslo universitetssykehus (OUS) prøver i Aftenposten 16. april å karakterisere motstanderne mot deres planer som «dem som roper høyest». I realiteten snakker vi om et samlet fagmiljø som advarer mot prestisjeplanene, fordi det utgjør en risiko for befolkningens helsetilbud. Vi er mange som er glade for at fagfolk tar ansvar der ledelsen svikter.

Risiko for helsetilbudet

Direktøren og styrelederen nevner den viktige og verdifulle kompetansen og kulturen på Ullevål og viser til behandling av skadede i forbindelse med terroren 22. juli 2011. De samme fagfolkene som utførte behandlingene da, advarer nå mot planene om å kløyve akuttmiljøet i to. Direktøren skryter av jobben som gjøres på Ullevål på den ene siden, og overser advarslene fra de samme fagfolkene som utfører jobben på den andre siden.

Fagmiljøene advarer spesielt mot at det vil bli vanskelig å behandle folk med en kombinasjon av kirurgiske og indremedisinske skader i katastrofesituasjoner. De ansatte har lenge etterlyst en risikovurdering av hva oppsplitting av de samarbeidende akuttmedisinske miljøene på Ullevål vil bety for katastrofeberedskapen i hovedstaden, regionen og Norge. Denne risikovurderingen finnes ikke.

Svikter Groruddalen

Videre skriver direktøren og styrelederen at lokalsykehus på Aker vil gi et bedre tilbud til befolkningen i store deler av Oslo. Problemet er at dette ikke gjelder Groruddalen. I første omgang er det bare bydel Alna som skal til Aker.
I det såkalte målbildet fra Helse Sør-Øst er det først i 2040 at Groruddalsbydelene ligger an til å tilhøre Aker. Det betyr at store deler av befolkningen i Groruddalen blir kasteballer i helsevesenet i 20 år til.

Planene for første etappe er langt tydeligere. Ullevål skal bygges ned og etter hvert tømmes. Aker skal ta imot tre bydeler som i dag har Ullevål som lokalsykehus: Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. Tilsammen nesten 140.000 innbyggere. En nedleggelse av Ullevål sykehus står i veien for at Groruddalen flyttes samlet til Aker.

Rødt vil prioritere Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.

Økonomisk usikker plan

Det er stadig et mysterium hvordan Helse Sør-Øst har tenkt å oppnå de lovede effektiviseringseffektene sine. Når det ikke finnes en virksomhetsplan, blir påstander om økonomisk bærekraft tomme ord. Foreløpig finnes kun en økonomisk usikker plan, som utgjør en risiko for helsetilbudet.

Nå har en uavhengig arbeidsgruppe, bestående av sykehusarkitekter, planleggere og andre fagpersoner, publisert en rapport der de skriver at alternativet med først å bygge nytt lokalsykehus på Aker, deretter trinnvis utbygging på Ullevål, vil koste 20 milliarder mindre enn Helse Sør-Østs planer. Dette alternativet vil ikke direktøren og styrelederen engang utrede skikkelig. Det er uansvarlig.

Befolkningens trygghet, ikke bunnlinjen, må legge føringer for helsetilbudet. Men alt tyder på at det er regnestykket til OUS og helseforetaket som ikke går opp.

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.