Kan alle reddes ved evakuering av ferge? | Ulf Larsen

  • Ulf Larsen
Dette er en av Bastøy Fosens nye ferger som ifølge overstyrmann Ulf Larsen ikke har god nok bemanning og redningsutstyr.

Varsko fra overstyrmann: Redningsutstyr og bemanning er for dårlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

20 år etter forliset av MS «Sleipner» skriver fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i direktoratets tidsskrift Navigare (utgave 4/2019) at det ble gjort feilvurderinger fra Sjøfartsdirektoratet på en rekke områder. Når artikkelens tittel er det lovende «Vi lærer hele tiden», må vel passasjerer på dagens ferger kunne være trygge på at sikkerheten er vesentlig bedre enn for 20 år siden?

Ulf Larsen er overstyrmann i fergeselskapet Bastø Fosen.

Mine egne erfaringer som overstyrmann, tyder på at Sjøfartsdirektoratet fremdeles har en del å gjøre før de reisende kan være sikre på å bli reddet om en ferge må evakueres.

Komplisert evakuering fra nye ferger

I fergeselskapet jeg arbeider for, har vi tre nye ferger hvor jeg mener bemanning og redningsutstyr ikke står i forhold til de krav man bør stille. Fergene er sertifisert for 590 passasjerer, om nødvendig skal de i henhold til internasjonale krav (SOLAS) kunne evakueres på 30 minutter.

De er utstyrt med kompliserte evakueringssystemer, omstendelige å sette ut for besetningen og langt fra enkle å benytte for passasjerene.

Evakuering skjer fra salongen, mens de fleste av passasjerene, inkludert dem som har størst problemer med å bevege seg, oppholder seg på bildekk under overfarten. Redningsvestene er ikke intuitive (enkle) å ta på, og fergen har kun krav til en minimumsbemanning på seks besetningsmedlemmer. En eventuell evakuering med tilnærmet fullt antall passasjerer, må antas å ta vesentlig lengre tid enn kravet.

Evakueringssystemer bør skiftes ut

For å få en tilfredsstillende evakuering av passasjerene må de tre fergenes nåværende evakueringssystemer og redningsvester skiftes ut. Nye evakueringssystemer bør plasseres diagonalt (altså lengst mulig fra hverandre), slik at ikke begge slås ut i for eksempel en kollisjon.

Evakueringen bør skje der flertallet av passasjerene er, altså fra bildekket, og ikke som i dag, fra salongen (med dagens system må flertallet av passasjerene gå opp for å komme ned i flåtene).

I tillegg må nye evakueringssystemer være enkle og intuitive – både for besetning og passasjerer. I praksis betyr det evakueringssklier, da de både er de enkleste å utløse, og det passasjerene ellers er trent til å bruke når de reiser med fly.

Behov for økt bemanning

Når det gjelder bemanning, så bør en igjen se til luftfarten, noe også fungerende sjøfartsdirektør Alvestad påpeker i nevnte artikkel.

Mens det i dag med minimumsbemanning for fergene er ett besetningsmedlem pr. 100 passasjerer, så har luftfarten krav til én kabinansatt pr. 50 passasjerer. Ferger har vesentlig større areal, har flere dekk, er mindre oversiktlige enn fly og er vanskeligere å evakuere. Forholdet besetning – passasjerer bør derfor minst være det samme.

For en ferge med passasjersertifikat på 590 betyr det da minimum 12 besetningsmedlemmer. Det bør nevnes at jeg ikke er alene om å bekymre meg for passasjerenes sikkerhet om fergen må forlates.

Ifølge Safetec-rapporten fra januar 2019 tviler et flertall av fergemannskapene på om samtlige passasjerer kan evakueres ved en krisesituasjon, gitt liten besetning og evakueringssystemer som ikke er optimale.

Behov for bedre redningsutstyr

Det vil alltid være en risiko ved å frakte passasjerer, den kan aldri elimineres. For ferger som krysser en av Norges mest trafikkerte farleder, bør imidlertid redningsutstyr og bemanning være bedre enn hva den er i dag.

At Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet mener at dagens situasjon er god nok, er merkelig. En undres om dette ville blitt akseptert av publikum, dersom de var klar over tingenes tilstand.

Fungerende sjøfartsdirektør Alvestad avslutter sin artikkel med å beklage overfor etterlatte og overlevende fra forliset med MS «Sleipner». Dersom Sjøfartsdirektoratet skal sikre seg mot nok en slik tragisk hendelse, bør Alvestad – med støtte av overordnede myndigheter – ta konsekvensen av det han skriver og sørge for bedre bemanning og bedre redningsutstyr i Norges mest trafikkerte fergesamband.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.