Debatt

For snevre rammer

  • Daniel Nordgård

Norsk musikk taper i overgangen til streaming.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens Joacim Lund har selvsagt rett når han skriver at Nordgård-utvalget ikke har gått inn i hovedproblemstillinger rundt avtaleverk og pengestrømmer i musikkbransjen. Han har også helt rett i at dette er en av de viktigere debattene i dagens musikkbransje.

Daniel Nordgård

Når utvalget velger ikke å adressere temaet, skyldes dette at sakens kompleksitet er så stor at det blir vanskelig å beskrive utfordringene og enes rundt tiltak innenfor de rammene som var gitt fra Kulturdepartementet. Det er en debatt som krever avklaringer både internt og eksternt og som skriker etter felles virkelighetsbeskrivelser og analyser. I Kulturdepartementets mandat ligger det tre hovedspørsmål: Det spørres om hvilke utgivelser som sliter med overgangen til nye format og hvorfor, det spørres hvorvidt prosessen kan påvirkes og det spørres hva eventuelle tiltak bør være.

Les også

«Musikkbransjen har sluppet en fjert på vei ned i en ulekker spagat»

I arbeidet vårt er det blitt veldig tydelig at den "gruppen" utgivelser som taper i overgangen til streaming, er norsk musikk. Her er det selvsagt variasjoner, og som Lund påpeker begynner de store selskapene å tjene på streaming-formatet. Dette vet vi, og dette har vi også belyst ved å henvise til bransjeorganisasjonen IFPI. Men vi har også ønsket å nyansere bildet ved å understreke at de multinasjonale selskapene bare utgjør én del av norsk musikkbransje, om at en økning i omsetning hos major-selskaper ikke er ensbetydende med bærekraften i norsk musikkøkonomi.Når det gjelder hvorvidt forholdene kan påvirkes, opplever jeg at utvalget har vært tydelige på at hovedansvaret ligger hos bransjen selv. Men prosessen er vanskelig og kompleks og den vil ta tid. I denne overgangen kan enkelte grep tas fra departementets hold for å bedre omstillingen og for å sørge for at vi ikke mister verdifull kompetanse og verdifulle talenter i løpet av prosessen. Her må jeg igjen gi Joacim Lund delvis rett, det er noe tafatt og kjedelig over det å be om penger. Det er likevel slik at dette er et av tiltakene det offentlige har til rådighet. Og dersom vi er enige i virkelighetsbeskrivelsen i rapporten, ville det vært galt å avstå fra tiltak bare fordi de store multinasjonale plateselskapene tjener penger. Det ville være som å foreslå at man fjerner pressestøtte og momsfritak for norske aviser fordi Schibsted Media Group leverte et 2. kvartalsresultat på fire milliarder i år.

Les mer om

  1. Debatt