Debatt

Justisdepartementet feilinformerer om Moria | Janne Heltberg

  • Janne Heltberg
    Janne Heltberg
    Frivillig, #evakuerbarnaframorianå
FN omtaler situasjonen i leirene på Lesbos som prekær. Det bor 5200 enslige mindreårige i leirene.

Nærmest ingenting av det statssekretæren sier i Aftenposten-intervjuet, stemmer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Justisdepartementet feilinformerer, igjen.

I Aftenposten 2. mai, under overskriften «Unicef Norge: Feil påstander fra regjeringen om Moria-flyktningene», blir justisministerens statssekretær Hilde Barstad (H) intervjuet. Hun får muligheten til å forklare og rette opp feilaktige uttalelser fra en tidligere debatt med Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani.

Men svarene fører kun til flere villedelser. Nærmest ingenting av det statssekretæren sier i dette intervjuet, stemmer.

1. Feil om fellesskap

Først viser Barstad til at det ennå ikke foreligger noen felles europeisk prosedyre for relokalisering av barna.

En rask telefon til Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) hadde oppklart at det finnes et eget skjema med en prosedyre på 24 steg, for å evakuere barn fra Hellas til andre europeiske land. Luxemburg fulgte denne prosedyren i april.

2. Feil om avklaring

Videre sier statssekretæren at: «Vi er tett på EU-prosessen. Ni, ti land har sagt ja i prinsippet til å ta imot. Bare to av landene har tatt imot asylsøkere for relokalisering, mens de øvrige har sagt at de vil vente til situasjonen blir mer avklart.»

Janne Heltberg er frivillig i #evakuerbarnaframorianå.

Hvis Justisdepartementet hadde vært så tett på EU-prosessen som Barstad sier, ville hun ha visst at det er 11 land som har sagt ja til å bli med på Tysklands initiativ om å evakuere de mest sårbare. Hun ville også kjent til at de øvrige landene ikke har sagt at de vil vente til situasjonen blir mer avklart.

Portugal, Sveits og Finland har allerede annonsert at de begynner evakuering fra greske flyktningleirer i mai.

3. Feil om prosedyre

Til slutt forklarer Barstad «Det foreligger ennå ingen europeisk prosedyre for hvem som skal tas ut, identifikasjon, hvordan det skal skje fysisk og lignende». Igjen hadde det riktige svaret vært en telefonsamtale til UNHCR unna.

Dokumentet «Minimum Child Protection Standards for Identification of Unaccompanied Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union» er utarbeidet av UNHCR, IOM og Unicef i samarbeid med greske myndigheter.

Her kunne Barstad og Justisdepartementet punktvis lest om prosedyren for utvelgelse og identifisering av de mest sårbare med beskyttelsesbehov.

Les også

Kjell Magne Bondevik og Thorbjørn Jagland vil hente Moria-barn nå: Kan ikke unnskylde oss med at det er verre andre steder.

Det er alvorlig når regjeringen gjentatte ganger og i stort omfang feilinformerer i en så betent og aktuell sak som Moria. Jeg håper inderlig Justisdepartementet og regjeringen setter seg grundigere inn i dette – før avgjørelsen om evakuering faller.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Flyktningkrisen i Europa
  2. Flyktningpolitikk
  3. Hellas