Vi jobber sammen for å friskmelde verden | Conte, Macron, Merkel, Michel, Solberg, von der Leyen

 • Giuseppe Conte
  Italias statsminister
 • Emmanuel Macron
  Frankrikes president
 • Angela Merkel
  Tysklands forbundskansler
 • Charles Michel
  Det europeiske råds president
 • Erna Solberg
  Norges statsminister
 • Ursula von der Leyen
  Europakommisjonens president
Øverst fra venstre: Giuseppe Conte, Italias statsminister, Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, Erna Solberg, Norges statsminister. Nederst fra venstre: Emmanuel Macron, Frankrikes president, Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president, Charles Michel, Det europeiske råds president .

4. mai ønsker vi å samle inn over 80 milliarder kroner i en nettbasert giverkonferanse. Midlene vi samler inn, vil kickstarte et enestående globalt samarbeid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Tilfeldighetene favoriserer det sinn som er forberedt». Dette var Louis Pasteurs mantra. En av verdens største forskere og mesterhjernen bak vaksiner og gjennombrudd som har reddet millioner av liv gjennom tre århundrer.

Som den gang, preges verden nå av et ødeleggende virus som feier over alle land og kontinenter. Viruset har forårsaket ødeleggelse og smerte i alle verdenshjørner og frarøver oss nærheten fra de menneskene vi er glad i, gleden over hverdagslige ting og tilværelsen vi ønsker å være en del av.

Den heltemodige innsatsen og oppofrelsen fra medisinsk- og omsorgspersonell over hele verden har hjulpet oss med å bremse spredningen i mange deler av verden. Mens noen nå forsiktig kommer ut av nedstengning, er andre fremdeles i isolasjon med sterke begrensninger på sin sosiale og økonomiske hverdag. Konsekvensene kan bli særlig dramatiske i Afrika.

Men det vi alle har til felles, er at ingen av oss kan planlegge for, eller være sikre på, hvilken fremtid pandemien gir oss.

Dette betyr at vi alle er en del av dette. Ingen av oss er immune mot pandemien, og ingen av oss kan slå ned viruset alene. Vi vil ikke være trygge før alle er trygge – i alle verdens bygder, byer, regioner og land. I vår sammenkoblede verden er det globale helsesystemet like sterkt som det svakeste ledd. Vi må beskytte hverandre for å kunne beskytte oss selv.

Samler verdens best hjerner

Dermed står vi overfor en global utfordring, og vi må gi oss selv den beste sjansen til å beseire den. Det betyr å samle verdens beste, og mest forberedte, hjerner for å finne vaksinene og behandlingene vi trenger for å friskmelde verden. Samtidig må vi styrke helsesystemene som skal tilgjengeliggjøre disse for alle, med særlig vekt på Afrika.

Vi bygger videre på forpliktelsen fra G20-lederne til å utvikle en kraftig og koordinert respons mot viruset. Vi støtter fellesappellen fra Verdens helseorganisasjon og andre globale helseaktører. Derfor har vi lansert «Access to COVID-19 Tools Accelerator», en global samarbeidsplattform for å fremskynde og oppskalere forskning, utvikling, tilgang og rettferdig fordeling av vaksinen og andre livreddende terapeutiske og diagnostiske behandlinger. Dette legger grunnlaget for en sterk internasjonal allianse for å bekjempe covid-19.

Vi er fast bestemt på å samarbeide med alle dem som deler vårt engasjement for internasjonalt samarbeid. Vi er klare til å lede og støtte den globale responsen.

Målet vårt er enkelt: 4. mai ønsker vi å samle inn over 80 milliarder kroner i en nettbasert giverkonferanse, for å bøte på den globale finansieringsmangelen som estimeres av Global Preparedness Monitoring Board og andre.

Vi vil alle bidra, og vi er glade for støtte fra partnere over hele verden. Midlene vi samler inn, vil kickstarte et enestående globalt samarbeid mellom forskere og tilsynsmyndigheter, industri og myndigheter, internasjonale organisasjoner, stiftelser og helsepersonell. Vi støtter Verdens helseorganisasjon og gleder oss over å samarbeide med erfarne organisasjoner, som Bill & Melinda Gates Foundation og forskningsstiftelsen The Wellcome Trust.

Hver eneste krone, dollar eller euro som vi samler inn, vil først og fremst kanaliseres gjennom anerkjente globale helseorganisasjoner som vaksinalliansene CEPI og Gavi, samt Global Fund og Unitaid, for å, raskest mulig og til så mange som mulig, kunne utvikle og distribuere diagnostikkverktøy, behandlinger og vaksiner som vil hjelpe verden med å overvinne pandemien. Hvis vi kan utvikle en vaksine som er tilvirket av verden, for hele verden, vil dette være et unikt globalt samfunnsgode fra det 21. århundret. Sammen med våre samarbeidspartnere forplikter vi oss til å gjøre den åpen, tilgjengelig og rimelig for alle.

Dette er vår generasjons plikt, og vi vet at vi kan få dette til. Helseteknologi som både er av høy kvalitet og rimelig, er i dag ingen utopi. Vi har sett hvordan offentlig-privat partnerskap har klart å gjøre mange livreddende vaksiner tilgjengelig for de fattigste menneskene på jorden de siste 20 årene.

Verden mot covid-19

Vi vet at dette løpet blir langvarig. Fra i dag vil vi derfor spurte mot vårt første mål, men vi er også klare for et maraton. Dagens givermål vil kun dekke de innledende behovene: Produksjon og leveranse av medisiner på en global skala vil derimot kreve ressurser langt utover det opprinnelige målet.

Sammen må vi sikre at ressursene fortsatt vil mobiliseres og at fremskritt blir gjort for å oppnå universell tilgang til vaksinasjon, behandling og testing.
Dette er et avgjørende øyeblikk for verdenssamfunnet. Ved i dag å samles om vitenskap og solidaritet vil vi legge til rette for et større fellesskap i morgen. Veiledet av FNs bærekraftsmål kan vi øke styrken i fellesskapet, samfunnet og globalt samarbeid for å sikre at ingen blir stående igjen alene.
Dette er verden mot covid-19. Og det er sammen vi vil vinne.