Bjørnar Moxnes ble frikjent i Oslo tingrett. Dommen bør endre Kommune-Norge | Erling Folkvord og Bjørn Bjøro

  • Bjørn Bjøro
  • Tidligere Bystyremedlem For Rødt
  • Erling Folkvord
Dommen i Oslo tingrett, hvor Rødt-leder Bjørnar Moxnes frikjennes, er den første på dette området. Blir den stående, får den vidtrekkende betydning, mener Erling Folkvord og Bjørn Bjøro.

Ordførere og rådmenn må studere dommen og vurdere om de i likhet med sine kolleger i hovedstaden har brukt påstander om taushetsplikt for å beskytte seg selv mot kritikk, skriver Erling Folkvord og Bjørn Bjøro.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo tingrett har frikjent Rødts leder Bjørnar Moxnes. Han var tiltalt fordi Rødt offentliggjorde en rapport fra Kommunerevisjonen med oppsiktsvekkende skarp kritikk av kommuneledelsens handtering av Lindeberg-sakene.

Den hemmeligholdte kritikken rammet særlig eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Ordfører Fabian Stang (H), som ba bystyret anmelde Moxnes, hevdet at Rødt blant annet hadde offentliggjort taushetsbelagte personopplysninger om kommunale ledere.

Kommuneadvokat Hanne Harlem leverte juridiske argumenter. Seks av bystyrets partier stemte for anmeldelse: Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Rødt offentliggjorde ikke taushetsbelagte opplysninger

Dommen, som ikke er rettskraftig, fastslår at Rødt ikke offentliggjorde en eneste taushetsbelagt opplysning, hverken om pasienter eller ansatte.

Retten sier at det bystyreflertallet mente var personopplysninger om en sykehjemsoverlege og en avdelingssykepleier, «primært belyste hvordan arbeidstakerne ble håndtert av sine ledere.» Og disse lederne var de nevnte byrådene og Sykehjemsetatens daværende direktør. Hun handlet på instruksjon fra byrådene.

Dommen legger også vekt på ytringsfriheten som er beskyttet av Grunnlovens § 100. Den sier at «enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter (…)».

Å verne forvaltningen mot kritikk er ikke lovens hensikt

Moxnes hevdet hele tiden at Rødt fulgte forvaltningslovens taushetspliktbestemmelser. Retten sier dette om teksten som Rødt offentliggjorde: «Realiteten i opplysningene var kritikk av forvaltningen.» Og føyer tørt til at «å verne forvaltningen mot kritikk faller utenfor virkeområdet for forvaltningslovens § 13.»

Byrådet, ordføreren og bystyreflertallet leser og forstår loven på en annen måte enn Oslo tingrett

Og igjen: Forvaltningen er i dette tilfellet byrådet i hovedstaden. Byrådet, ordføreren og bystyreflertallet leser og forstår loven på en annen måte enn Oslo tingrett.

Må pensum i folkevalgtopplæringen revideres?

Dommen i Oslo tingrett er den første på dette området. Blir den stående, får den vidtrekkende betydning.

Ordførere og rådmenn må studere dommen og vurdere om de i likhet med sine kolleger i hovedstaden har brukt påstander om taushetsplikt for å beskytte seg selv mot kritikk. Kanskje må også deler av pensum i folkevalgtopplæringen revideres?

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene – følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

  • _Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil vite hva slags samfunn vi får hvis den politiske makteliten kan overkjøre enkeltmennesker og skjule sine spor gjennom ulovlig hemmelighold
Les også

«Bystyreflertallet beskytter hverken pasienter eller ansatte, men hverandre»

_


Ukjent med Lindeberg-sakene? Her er en kjapp bakgrunn:

Egentlig er Lindeberg-saken flere saker. Den ene handler om hjelpepleier Stig Berntsen, som ble beskyldt for overgrep (se faktaboks).

Den andre handler om en avdelingssykepleier ved samme institusjon, som i en pressemelding urettmessig ble mistenkt av byrådet for drap. Allerede dagen etter ble mistankene avkreftet.

Lindeberg-saken rullet i flere år, og den endtei en oppvask i bystyret. Kommunerevisjonens rapport tar for seg hele sakskomplekset.

Hverken den offisielle rapporten eller Moxnes' versjon inneholder navn. Hjelpepleier Stig Berntsen mener opplysningene Moxnes offentliggjorde var sentrale i renvaske ham i offentligheten.