Debatt

Motet mangler i det offentlige – omstillingen uteblir | Morten Andreas Meyer

 • Morten Andreas Meyer, tidligere moderniseringsminister for Høyre, nå partner i kommunikasjonsbyrået First House

Lederne i det offentlige er uvant med flytting av ansatte og nedbemanning, skriver tidligere moderniseringsminister for Høyre, Andreas Meyer. Foto: Andrey Burmakin / Shutterstock

Norske politikere kan ikke lenger tillate seg å messe om «fra særstilling til omstilling» uten å omstille det området de selv har et særlig ansvar for.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lederne i det offentlige er uvant med flytting av ansatte og nedbemanning, skriver tidligere moderniseringsminister for Høyre, Andreas Meyer. Foto: Andrey Burmakin / Shutterstock

Lederne i det offentlige er uvant med flytting av ansatte og nedbemanning, skriver tidligere moderniseringsminister for Høyre, Andreas Meyer. Foto: Andrey Burmakin / Shutterstock

Drevet av konkurransen om kunder går omstillingen i bedriftene i høyt tempo. Men i offentlig sektor uteblir endringene. Lav omstillingsvilje, manglende mot og mange år med ellevill pengebruk er viktige årsaker.

Lav smerteterskel

Omstilling gjør vondt. Det vet medarbeidere og ledere i bedrifter som hver dag må konkurrere for å vinne det neste oppdraget.

Konkurransen driver kontinuerlig endring. Slik er det ikke i offentlig sektor. Effektiv organisering belønnes ikke. Ineffektiv drift får få konsekvenser. Når kunder og konkurranse ikke driver endringer, blir ledernes evne til å gjennomføre omstilling enda viktigere.

Morten Andreas Meyer, tidligere moderniseringsminister (H) Foto: Foto: Mick Tully / e-mail

Smertefull omstilling i offentlig sektor må drives av politikerne. Men smerteterskelen er lav.

Bedre pengebruk, høyere produktivitet

Velferdsordningene er under press. Bedre bruk av penger er nødvendig. Produktiviteten i offentlig sektor må opp. Begrunnelsen er enkel:

Statens inntekter fra petroleumsinntektene flater ut og faller. Utgiftene til pensjon øker kraftig. Helseutgiftene vil fortsette å vokse raskt.

Men i politikken er alt som før. Debatten mellom partiene er knyttet til hvor mye penger vi bruker – ikke til hvilke resultater som skapes. Vi bruker mest, men får middelmådig igjen. I stedet for å jobbe smartere eser offentlig sektor ut.

Hver femte krone

 • Offentlige budsjetter utgjør nå mer enn 55 % av fastlandsøkonomien.
 • Hver femte krone i offentlige budsjetter er en oljekrone.
 • Andelen sysselsatte i offentlig sektor har vokst fra 29 % til 31 % på fem år.
 • 3 av 4 nye jobber de siste årene er kommet i offentlig sektor.
 • De to siste årene vokste antall sysselsatte i statsadministrasjonen med 1,1 % hvert år.
 • Veksten i den samlede sysselsettingen var 0,8 % i samme periode.

Det kler Høyre og Fremskrittspartiet dårlig at staten på deres vakt blir en stadig viktigere del av økonomien.

Offentlige rapporter peker på viktige årsaker til manglende omstilling:

Kulturen står i veien. Medarbeiderne er lite endringsvillige. Lederne er uvant med flytting av ansatte og nedbemanning. Staten er sektorisert og fragmentert. Silovegger forhindrer samhandling. Detaljstyring og kontrollbehov utløser omfattende tilsyn og dokumentasjon. Regulering erstatter ledelse. Digitaliseringen går ikke fort nok og gevinstene ved digitalisering tas ikke ut.

Hva må gjøres?

 • Det må stilles tydelige krav til lederne og det må få konsekvenser når mål ikke nås.
 • Den politiske diskusjonen må vris fra en konkurranse om å bruke mest mulig penger til hvordan effektiv ressursbruk og resultater skapes.
 • Tjenestemannsloven må endres slik at staten enklere kan flytte arbeidskraft dit den trengs mest, eller nedbemanne ved overtallighet.
 • Det beste kan være en felles arbeidsmiljølov for hele arbeidslivet som likestiller det å være ansatt i det offentlige og private.
 • Penger til teknologiinvesteringer må være knyttet til forpliktende planer om redusert pengebruk og omstilling.
 • Regjeringen må selv rive siloveggene og premiere handling som utløser bedre ressursbruk på tvers av sektorer.

Det politikerne ikke kan tillate seg

Utviklingen bekrefter at nødvendige tiltak er vanskelig å gjennomføre. «Gå utenom», sa Bøygen. Men norske politikere kan ikke lenger tillate seg det. De kan ikke fortsette å messe om «fra særstilling til omstilling» uten å omstille det området de selv har et særlig ansvar for.

Alternativet til en bedre offentlig pengebruk, økt produktivitet og strengere prioritering, er forvitring av velferdsstaten. Verdige hjemmehjelpstjenester, en god skole og en helsetjeneste av høy kvalitet er avhengig av at vi bruker fellesskapets penger godt.

Produktivitet og effektivitet må ikke avfeies som blårussbegreper. Dette dreier seg om hvordan vi best skal ta vare på velferden som skaper trygghet i hverdagen.

I neste valgperiode må det gjennomføres beslutninger som omstiller offentlig sektor til en ny økonomisk virkelighet. Vi kan ikke lenger skyve på ubehagelighetene og overlate til neste generasjon å rydde opp. Årets valgkamp må gi rom for disse nødvendige diskusjonene.
Morten Andreas Meyer var moderniseringsminister for Høyre i Bondevik II regjeringen og er nå partner i kommunikasjonsbyrået First House

På Twitter: @meyermorten

Les mer om

 1. Omstilling
 2. Økonomi
 3. Velferdsstaten
 4. Digitalisering
 5. Nedbemanning
 6. Politikk